header

دومین نشست شورای شهر با نمایندگان مجلس در سال92

دومین نشست شورای شهر با نمایندگان مجلس در هفته پایانی سال 92 درمحل سالن جلسات شورای شهر برگزار گردید

در ابتدای جلسه آقای نعمت زاده ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض خیر مقدم به هر دو نماینده محترم ، پیگیری اموراتی که در جلسه مشترک قبلی تعیین شده بودند را خواستار شدند در ادامه آقای مددی نماینده محترم مجلس ضمن گلایه از عملکرد شورا و شهرداری در خصوص تعامل با نمایندگان محترم مجلس در خصوص تامین اعتبار مربوط به بازنگری طرح تفصیلی اعلام نمودند که طی جلسه ای با آقای دکتر حناچی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی مقرر شده است جلسه مشترکی با حضور ایشان و مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار و نماینده شورا در خصوص بررسی های اولیه پروژه بازنگری طرح تفصیلی انجام و پیگیریهای بعدی بعمل آید . در خصوص مشکلات بهداشت و درمان نیز پیگیریهای لازم بعمل آمده است با عنایت به هماهنگی های بعمل امده با تولید کنندگان دستگاه ctscan خواستار تشکیل جلسه مشترک به نمایندگان محترم مجلس و تولید کننده دستگاه ctscan و شورای اسلامی شهر و سرمایه گذار بخش خصوصی شدند و در ادامه مقرر شد جلسه مشترک مذکور روز یکشنبه به تاریخ 21/1/93 در محل دائمی تشکیل جلسات شورا برگزار گردد آقای مددی نمایند محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات شهرک صنعتی نیز پیگیریهای لازم با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان انجام گرفته و مشکلات و تخلفاتی که در عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی استان وجود دارد نیاز به پیگیری و دارد تا حقی از مردم شریف میانه ضایع نگردد و در ادامه پیشنهاد نمودند جلسه مشترکی با هماهنگی و پیگیری آقای نعمت زاده رئیس شورای اسلامی شهر با حضور فرماندار محترم ، ریاست محترم دادگستری ، دادستان محترم و مدیرکل محترم صنعت و معدن و تجارت استان جناب آقای عظمایی و نمایندگان محترم مجلس جهت پیگیری مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی و شهرستان میانه تشکیل گردد . در ادامه جلسه آقای مهندس حسینی نماینده محترم مجلس در خصوص بهبود تعامل بین نمایندگان محترم مجلس و شورای اسلامی شهر و شهرداری را خواستار و تعیین و تعریف چارچوب مشخص شدند تا طرفین با توجه به چارچوب مذکور اقدام نمایند تا تعامل بین طرفین بصورت مناسب معمول گردد . ایشان در خصوص پروژه چهاربانده کردن مسیر میانه – سرچم علیرغم دستور صریح وزیر راه و شهرسازی متاسفانه نتیجه ای در خصوص تامین اعتبار پروژه مذکور تاکنون عاید نشده است . در ادامه در خصوص پروژه ورودیهای شهر از سمت راه آهن و گلزار مومنین و ترک نیز پیگیریهای لازم معمول و قولهای مساعدی داده شده است . اقای مهندس حسینی در ادامه صحبتهای خود خواستار هماهنگی بیشتر دو نماینده در پیگیری مسائل و مشکلات شهر و شهرستان شدند .

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی های لازم مقرر گردید با هماهنگی رئیس محترم شورا و فرماندار محترم جلسه مشترکی با حضور مدیر کل محترم ادارات مرتبط با پیگیریهای نمایندگان در محل دائمی تشکیل جلسات شورا با حضور نمایندگان محترم تشکیل و مسائل و مشکلات عمومی و حاد و قابل پیگیری مورد بحث و بررسی واقع و اتخاذ تصمیم گردد