header

گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1399 شهرداری میانه منتشر شد

شهرداری میانه گزارش درآمد و هزینه شش ماهه نخست سال 1399 را برای اطلاع عموم منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: صورت مالی منتشر شده از سوی معاونت اداری و مالی شهرداری که درآمد و هزینه های محقق نیمسال نخست 1399 را با برآوردهای بودجه مصوب سال مقایسه می کند، در سه بخش شامل درآمدها، هزینه های عمرانی و هزینه های جاری تنظیم شده است.

با نگاهی به ارقام تحقق یافته در این گزارش می توان دریافت درآمدهای شهرداری میانه در نیمه سپری شده از سال 1399 بالغ بر 344 میلیارد و 802 میلیون ریال بوده که 55،6 درصد از کل درآمد پیش بینی شده برای سال جاری را شامل می شود.

در بخش هزینه های عمرانی عملکرد قطعی 100 میلیارد و 601 میلیون ریال بوده که نسبت به 252 میلیارد و 950 میلیون ریال رقم پیش بینی شده برای کل سال 39،7 درصد تحقق یافته است.

رقم محقق شده قطعی در هزینه های جاری نیز 167 میلیارد و 667 میلیون ریال بوده که در مقایسه با رقم مصوب در بودجه تحقق 48،4 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت فایل PDF گزارش درآمد و هزینه نیمسال نخست 99 بر روی تصویر کلیک نمایند.

tafrigh شش ماهه اول 1399 2