header

توضیح روابط عمومی شورای اسلامی شهر میانه در مورد پاداش مصوب برای شهردار

 توضیح روابط عمومی شورای اسلامی شهر میانه در مورد پاداش مصوب برای شهردار

از بازی با اعداد و شبهه افکنی در اقدامات شورا بپرهیزیم

شورای اسلامی شهر میانه طی جلسات اخیر خود در ماههای شهریور تا آبان سال جاری با هدف قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روزی شهردار محترم، پرداخت مبلغی را به عنوان پاداش به شهردار در دستور کار خود داشت که پس از چند مرحله تصویب با مبالغ و شیوه پرداخت های متفاوت و مواجه شدن با برخی ایرادات شکلی و قانونی در هر یک از مصوبات که از سوی مراجع نظارتی فرادست وارد شده بود در نهایت با هماهنگی با مراجع ذی ربط پرداخت مبلغ 120 میلیون ریال پاداش به شهردار محترم را در بند 6 صورتجلسه تاریخ 05/09/1397 مورد تصویب قرار داد که به تبع تصویب این بند، مصوبات قبلی شامل مبالغ (60 میلیون ریال مصوب بند 4 جلسه 75 تاریخ 21/06/97) و (20 میلیون ریال مصوب بند 6 جلسه 113 تاریخ 05/09/97) و (30 میلیون ریال مصوب بند 3 جلسه 121 تاریخ 22/09/1397) ابطال و از حیز اعتبار و اجرا ساقط گردید و در واقع تمام پاداشی که از ابتدای سال جاری تا کنون از طرف شورا و از محل منابع در اختیار این نهاد به شهردار پرداخت می شود تنها همین 120 میلیون ریال بوده و هیچ مبلغ دیگری به این شیوه در وجه شهردار پرداخت نشده است.

بدیهی است وقتی منبع تأمین اعتبار این پاداش از بودجه شورای اسلامی شهر می باشد این بدان معنی است که در واقع اعضای شورا با علم به تأثیر کاهشی این پرداخت بر حق الجلسات و سایر دریافتی های خود دست به این اقدام زده اند و این خود نوعی چشم پوشی از منافع فردی و گروهی برای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای عمومی است که همه ما باید به دنبال آن باشیم.

نکته قابل توجه در این میان تلاش شورای اسلامی شهر برای جبران پایین بودن مجموع دریافتی شهردار می باشد که از دوره های قبل شورا تاکنون یکی از دغدغه های اصلی شورا در جذب و به کارگیری گزینه های توانمند در سمت شهردار بوده و هنوز هم به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر سراسر کشور به قوت خود باقی است و اذعان عالیترین مقامات مسئول کشور بر این نکته، موید وجود مشکل جدی در این بخش از مدیریت کلان کشور می باشد.

اهمیت این موضوع را تنها با اشاره به دو مطلب مهم که اخیراً در سطح هیئت محترم دولت و وزارت کشور اتفاق افتاده است می توان به روشنی دریافت.

1-     نامه شماره 118323 تاریخ 03/07/1397 وزیر محترم کشور خطاب به معاون اول رئیس جمهور که با اشاره روشن به اجحاف روا داشته شده بر کارمندان و حقوق بگیران شهرداری های کشور، حقیقتاً نامه ای تاریخی بوده و بازتابی از وضعیت ناهنجار مدیریت منابع انسانی شهرداری های کشور می باشد.

وزیر محترم کشور در این نامه آشکارا بی عدالتی در پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری ها نسبت به سایر دستگاه های اجرایی را از اساسی ترین موانع جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و موثر در بدنه شهرداری ها قلمداد می کند.

این نامه نمونه بارزی از اذعان مسئولان عالی رتبه کشور بر ناعدالتی در میزان حقوق و مزایای کارکنان شهرداری هاست که شهرداران (بخصوص شهرداران شهرهای کوچک) نیز به عنوان مدیران ارشد این تشکیلات از این قائده مستثنی نیستند.

 

2-     تصویب آئین‌نامه افزایش 100 درصدی حقوق و مزایای شهرداران در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت که مهر تأیید دیگری بر پایین بودن حقوق این مدیران برجسته کشوری است که به اذعان مدیر کل دفتر شوراهای وزارت کشور گاه تا کمتر از 3 میلیون تومان بوده و سنخیتی با ماهیت شغلی شهرداران و تلاش 24 ساعته آنان ندارد.

حال سؤال اینجاست، در حالی که همه می دانند به واسطه خلأ قانونی و اجحاف تاریخی که در حق مدیران شهری و خادمان مردم روا داشته شده، بی توجهی بزرگی به مسائل معیشتی کارکنان نهاد معظم شهرداری های کشور در طول سال های اخیر رخ داده است و این قشر زحمتکش را با مشکلات گسترده ای در تأمین معاش خانواده خود مواجه نموده است، چرا در مقابل گام کوچکی که شورای اسلامی شهر برای ترمیم حقوق شهردار و تلاش برای همسان سازی حداقلی دریافتی این مدیر 24 ساعته با دریافتی های سایر مدیران و مسئولان زحمتکش برداشته چنین موضع گیری مغرضانه ای (نظیر آنچه از سوی یکی از فعالان فضای مجازی در سایت وزین صدای میانه منتشر شد) صورت می گیرد و با طرح ابهام و شبهه افکنی در حاشیه خبر به تهییج و تحریک افکار عمومی پرداخته می شود؟!

روشن است که چنین فضاسازی های سوءی جدا از غرض ورزی های عامدانه و البته ناشیانه و بازی در زمین سیاه بازان پشت پرده نبوده و هیچ سودی برای عموم مردم و شهروندان محترم میانه ندارد چرا که همه اصحاب نظر و آگاهان بر این نکته واقفند که اگر خواهان شهرداری با توانمندی ها و کارآیی های به در بخور در حوزه مدیریت شهری و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری هستیم باید هزینه به کارگیری و بهره گیری از چنین نیروهایی را هم بپردازیم تا شاهد سامان یافتن مدیریت شهری و عبور از مدیریت های غیر تخصصی و زیان ده به مدیریت تخصصی و اثربخش باشیم.

مضاف بر این موارد، حقیقتا آقای مهندس میرزایی شهردار محترم شهر میانه به رغم اینکه در مسئولیت قبلی خود حقوق و مزایایی به مراتب بالاتر از حقوق و مزایای فعلی دریافت می کرده اند، به میل و اراده خود خدمت در شهرداری میانه را با علم و اطلاع به پایین بودن درآمدشان در این سمت پذیرفته و قدم در این راه گذاشته اند و مطلقاً اصراری بر افزایش دریافتی های خود از شهرداری میانه ندارند و هیچ گونه درخواست و رایزنی نیز تحت این عنوان با هیچ یک از اعضای محترم شورای اسلامی شهر یا سایر مقامات ذی ربط نداشته اند و هر قدمی که در این رابطه از سوی شورای محترم برداشته می شود به جهت عنایت و نیاز سنجی درستی است که اعضای محترم شورا از شرایط موجود داشته و توجه به تأمین نیازهای یک مدیر ساعی و تلاشگر را مد نظر دارند.

شایسته است همه ما مردم قدرشناس و فهیم میانه با حمایت دلسوزانه از خادمان و زحمتکشان شهرمان مشوق آن ها در حرکت به سمت رشد و شکوفایی شهر باشیم و با پرهیز از بازی با الفاظ و عبارات و اعداد و شبهه افکنی در اقدامات شورا سهم خود را در سالم سازی فضای خدمت و کار و تلاش ایفا نماییم.