header

دیدار اعضای شورای شهر با هنرمند افتخار آفرین سالار پویان

در آستانه سال نو اعضاء شورای اسلامی شهر به منزل هنرمند جوان و افتخار آفرین سالار پویان رفته و از وی تجلیل نمودند

در این دیدار که در آغاز سال نو صورت گرفت اعضاء شورای شهر با حضور در منزل این هنرمند به پاس فعالیتهای ارزشمند هنری و کسب افتخارات متعدد در سال 92 با تقدیم هدیه ای ضمن آرزوی سلامتی و سالی پر بار از این هنرمند جوان تجلیل نمودند.