header

صورتجلسه شماره 40

 

بسمه تعالی فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه :     روز  چهارشنبه      مورخ  11/4/99

از ساعت     19  تا 22

شماره جلسه :   40

 

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

19

 

22

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

19

 

22

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

19

 

22

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

19

 

22

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

19

 

22

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

19

 

22

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

19

 

22

 

 

 —————-

 

  ————-

 

 ——

 

——–

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

    

        

 

           

 

 

 

2

    

           

 

          

 

 

 

3

 

 

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

  مهدی میرزائی

 

شهرداری میانه

 

      شهردار

 

4

 

 

 

 

 

 

2

 

 جهانخواه

 

شهرداری میانه

 

   مسئول املاک

 

5

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

–        رسیدگی به نامه های واصله

 

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا

1-نامه اقای جعفر شاهمحمدی عضو محترم شورای اسلامی شهر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 198 – 10/4/99 در خصوص درخواست جدیت برای اجرای طرح هندسی واقع در انتهای خیابان شهید مطهری تقاطع بلوار زینبیه  در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت با جدیت تمام مراتب را رسیدگی و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع با 7 رای مثبت مور تصویب قرار گرفت.

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

متن مصوبه شورا

2-نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6200 – 8/4/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 194 – 8/4/99 در خصوص درخواست مجوز برای تملک ملک آقای فیروز سرچمی واقع درخیابان شهرک شهید بهشتی که در  پروژه معبر خیابان مذکور واقع شده است در جلسه مطرح ، مقرر گردید مسئول محترم املاک شهرداری در جلسه آتی شورا حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .  موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

 

 

متن مصوبه شورا

3-نامه ریاست محترم کمیسیون ورزش و جوانان شورا بشماره 2 – 25/3/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 183 – 27/3/99 در خصوص مصوبات مورخ 24/3/99 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: با عنایت به گزارشات واصله در خصوص جذب سرمایه گذار برای مشارکت در ایجاد چمن مصنوعی در محل استادیوم ورزشی جهان پهلوان تختی ، مقررر گردید موضوع در جلسه آتی کمیسیون با حضور ریاست محترم اداره ورزش و جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مساعدتهای ممکن از سوی شورای اسلامی شهر معمول گردد .

2-2: با توجه به پیگیریهای انجام شده قبلی در خصوص زمین فوتبال ساحلی در استادیوم شهید سرانجام ، مقرر گردید شهرداری محترم با هماهنگی بخش خصوصی نسبت به تهیه باقیمانده ماسه بادی لازم برای زمین مذکور اقدام لازم را معمول دارند.

3-2:  با توجه به شهرت جهانی شهرستان میانه در ورزش تکواندو و برنامه ریزی شورای اسلامی شهر میانه جهت نامگذاری و نصب المان مربوط به ورزش تکواندو در یکی از میادین شهر ، مقرر گردید ریاست محترم اداره ورزش و جوانان اقدامات لازم برای دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهر با ریاست محترم فدراسیون تکواندو کشور را فراهم نمایند. بندهای فوق برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مور تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

 

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا

4- نامه ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و بانوان شورا بشماره 3 -8/4/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 193 – 8/4/99 در خصوص مصوبات مورخ 7/4/99 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

 1-4:-با توجه به درخواستریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میانه مبنی بر تملک زمین متعلق به اداره مذکور بوسیله شهرداری که در داخل طرح پارکینگ امام زاده اسماعیل (ع) واقع شده است مقرر گردید اداره محترم اوقاف و امور خیریه شهرستان میانه کتبا” مراتب را به صورت مبسوط به شهرداری محترم ارائه تا شهرداری محترم بر اساس قوانین مربوطه اقدامات لازم را معمول دارند .

2-4: با عنایت به درخواست اعضای محترم هیات امناء امام زاده اسماعیل (ع) مبنی بر تکمیل سرویس بهداشتی و وضوخانه در ضلع جنوبی حرم امام زاده اسماعیل (ع) بوسیله شهرداری ، مقرر گرید شهرداری محترم مراتب مذکور را در قالب پروژه سرمایه گذاری با موضوع ایجاد سرویس بهداشتی با 72 چشمه زنانه – مردانه و وضوخانه برای استفاده عموم در شبانه روز فراخوان نموده و نتیجه امر را جهت بررسیهای مقتضی به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . بندهای فوق برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مور تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

ا

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد