header

صورتجلسه شماره 13

 

بسمه تعالی فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه :     روز    شنبه         مورخ 6/2/99

   از ساعت     18 تا 21

شماره جلسه :      13

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

18

 

21

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

18

 

21

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

18

 

21

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

18

 

21

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

18

 

21

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

18

 

21

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

18

 

21

 

 

 —————-

 

  ————-

 

 ——

 

——–

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

    

        

 

           

 

 

 

2

    

           

 

          

 

 

 

3

 

 

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

 مهدی میرزائی  

 

شهرداری میانه

 

       شهردار    

 

4

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

     

 

5

 

  

 

 

 

 

 

3

 

   

 

   

 

    

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

–        موضوع ارزیابی های انجام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

متن مصوبه شورا :

1- در خصوص ارزیابی املاک واقع در طرحهای شهرداری و سایر املاکی که به استناد قوانین و مقررات نیاز به ارزیابی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری می باشد بعضا” شاهد مسامحه و سهل انگاری می باشیم لذا با عنایت به ضرورت امر و صیانت از صرفه و صلاح شهرداری و مراقبت از بیت المال جلسه ای با حضور شهردار محترم برگزار و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر اعضاء محترم شورا و استماع نظر شهردار محترم و آسیب شناسی موضوع ، مقرر گردید شهردار محترم نسبت به بررسی عمیق موضوع و رفع آسیب های موجود اقدام لازم را معمول دارند. موضوع با 7 رای مثبت مور تصویب قرار گرفت .

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد