header

صورتجلسه شماره 3

 

بسمه تعالی فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه :     روز  چهارشنبه         مورخ 20/1/99

   از ساعت     19 تا 22

شماره جلسه :      3

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

19

 

22

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

19

 

22

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

19

 

22

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

19

 

22

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

19

 

22

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

19

 

22

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

19

 

22

 

 

 —————-

 

  ————-

 

 ——

 

——–

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

    

        

 

           

 

 

 

2

    

           

 

          

 

 

 

3

 

 

 

 

مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

  مهدی میرزائی

 

شهرداری میانه  

 

      شهردار

 

4

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

  

 

 

 

 

 

3

 

   

 

   

 

    

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

–        رسیدگی به نامه های واصله

 

 

 

 

 

 

 متن مصوبه شورا :

1- رونوشت نامه مورخه 19/1/99 جمعی از اهالی محترم ساکن در شهرک ولیعصر (عج) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 15- 20/1/99 در خصوص درخواست زیرسازی و آسفالت برخی از نقاط شهرک مذکور از جمله خیابان خاکی جوار سیم خاردار پادگان شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم با بررسی موضوع اقدام مساعد معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد

 

متن مصوبه شورا :

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 415 – 20/1/99 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 10 – 20/1/99 در خصوص ارائه تهعد نامه مربوط به فروش زمین واقع در روبروی آموزش و پرورش به آقای محمدرضا محرمی فرزند مرسل برنده مزایده عمومی زمین به پلاک ثبتی 3997/5097 اصلی بخش 37 تبریز بابت ادعای برخی از اشخاص که بدون دلیل متقن در ملک یاد شده ادعای مالکیت نموده ودر محاکم قضائی نیز محکوم شده اند در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر مفصل موضوع و استماع نظر شهردار محترم و توضیحات مبسوط ایشان مبنی بر طی فرآیند قانونی مزایده واگذاری زمین مذکور و تهدید منافع شهرداری از سوی برخی از افراد و اینکه تعهد نامه یاد شده به استناد اعلام موافقت کتبی کارشناسان حقوقی و املاک شهرداری میانه و نیز نظر موافق نماینده امین شورای اسلامی شهرمیانه در معاملات شهرداری جناب آقای نادر یاغموری تنظیم گردیده است لذا با عنایت به مراتب مذکور و نظرات موافق کارشناسان یاد شده و نظر به اهمیت موضوع و ضرورت امر و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

آرائ اعضای شورای اسلامی شهر میانه

 

موافق

 

مخالف

 

دلایل مخالفت

 

امضاء

 

1

 

محمود علیلو

   

 

 

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

 

 

 

 

3

 

علی اکبری

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

مهدی امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

حیدر رجبی

   

 

 

 

جمع

 

   

 

 

تصمیم شورا

 

              تصویب شد                                                                            تصویب نشد