header

صورتجلسه شماره 48

صورتجلسه شورای اسلامی شهر میانه

 مشخصات جلسه

نوع دعوت : تصویب در جلسات قبل /

 

تلفنی /کتبی

تاریخ جلسه : روز        سه شنبه            مورخ  11/4/98

 

از ساعت     19  تا  22

شماره جلسه :   48

 

نوع جلسه : (عادی ، فوق العاده )

 

علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده :

مکان جلسه : محل دائمی جلسات شورا

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه (اجرای ماده 16 قانون شوراها )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

امضاء

 

ورود

 

خروج

 

1

 

محمود علیلو

 

 

19

 

22

 

5

 

جعفر شاهمحمدی

 

 

19

 

22

 

2

 

اسلام صدری

 

 

 

19

 

22

 

6

 

مهدی امینی

 

 

19

 

22

 

3

 

علی اکبری

 

 

19

 

22

 

7

 

حیدر رجبی

 

 

19

 

22

 

4

 

ابراهیم ایدری

 

 

 

19

 

22

 

8

 

—————-

 

 

 

 

اعضای غایب در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

علت غیبت

 

1

          ————

      

 

 

2

         ————

 

 

 

3

        ————–

 

 

 

4- مدعوین حاضر در جلسه :

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

دستگاه اجرایی

 

سمت

 

1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

عناوین دستور جلسات

 

 

 

رسیدگی به نامه های واصله

 

 

 

متن مصوبات

 

بند

 

متن مصوبات

تعداد موافق

تعداد مخالف

دلایل و توضیحات مخالف

تصویب شد

تصویب نشد

 

1

نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6491 – 10/4/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره  261 – 10/4/98  در خصوص درخواست مجوز برای استرداد مبلغ 818/410/14 ریال بابت انصراف آقای اصغر علیپور از عدم دریافت پروانه توسعه در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

—-

 

 

 

 

2

نامه شهروند محترم آقای مصطفی اصغری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 268 – 10/4/98 در خصوص درخواست مجوز برای تغییر وضعیت تاکسی انتقالی از کرج به میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید ریاست محترم سازمان حمل ونقل شهرداری در این خصوص اعلام نظر نماید . موضوع با 7رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

—-

 

 

 

 

3

با توجه به اعتراضات گسترده جمعی از شهروندان محترم در خصوص تاخیر در طرح پرونده های کمیته فنی کمیسیون ماده 5 استان که از شهریور ماه سال 1397 تاکنون در کمیته مذکور مطرح نشده است لذا مقرر گردید از طریق معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه میانه از مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان و مسئول محترم کمیته کار کمیسیون ماده 5 استان برای بحث و بررسی مورد یاد شده و سایر مشکلات مربوطه برای خود این شهرستان دعوت بعمل آید  . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

—-

 

 

 

4

مقرر گردید شهردار محترم جهت بحث و بررسی در خصوص مشکلات مربوط به حوزه شهرداری روز یکشنبه مورخه 16/4/98 در جلسه شورا حضور بهم رسانند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—-

 

 

 

5

مقرر گردید با توجه به اعتراضات جمعی از شهروندان محترم و فرا رسیدن فصل گرما و نیاز به نظافت و لایروبی جدی جوبهای سطح شهر اقدامات عاجل از سوی معاونت محترم خدمات شهری معمول گردد .  موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—-

 

 

 

6

با توجه به اعتراضات جمعی از اهالی محترم در خصوص افزایش سگهای ولگرد در سطح شهر مقرر گردید از طریق واحد ذیربط نسبت به جمع آوری سگهای ولگرد از نقاط مختلف شهر اقدام اساسی معمول گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—-

 

 

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :     روز     چهارشنبه                           تاریخ :    12/4/98                     ساعت : 19

 

نام و امضای اعضای شورا در پایان جلسه

 

محمود علیلو

 

اسلام صدری

 

علی اکبری

 

ابراهیم ایدری

 

جعفر شاهمحمدی

 

مهدی امینی

 

حیدر رجبی

بندهای موافق

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

بندهای موافق

 

بندهای مخالف

 

6

 

 

—-

 

6

—-

6

—-

6

—-

6

—-

6

—-

6

—-