header

صورتجلسه شماره 18

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

تاریخ جلسه : 15/2/98 

 

شماره جلسه : 18

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

–        رسیدگی به نامه های واصله

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

1- نامه شهرداری محترم بشماره 2318 – 12/2/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 93- 14/2/98 در خصوص ارزیابی سهم شهرداری از حق تفکیک ملک استخر ساحلی در جلسه مطرح ، مقرر گردید حسب بند یک صورتجلسه شماره 115 مورخه 10/9/1397 موضوع مجددا کارشناسی شده ونتیجه جهت اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهراعلام گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت

 

 

7

 

 

—–

2- نامه شهرداری محترم بشماره 1994– 8/2/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 76- 10/2/98 در خصوص درخواست مجوز واگذاری از طریق مزایده عمومی  قطعه شماره 2666 به مساحت 2000 مترمربع با کاربری بهداشتی و درمانی واقع در کوی ساحلی با قیمت کارشناسی به مبلغ 000/400 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—–

3- نامه شهرداری محترم بشماره 2181 – 11/2/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 90- 11/2/98 در خصوص درخواست مجوز واگذاری اجرای آسفالت خیابان واقع در انتهای شهرک ولیعصر به مبلغ 000/000/000/5 ریال از طریق مناقصه محدود به پیمانکاران واجد الشرایط  در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

—-

4- نامه شهرداری محترم بشماره 1193 – 26/1/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 35- 28/1/98بپیوست مصالحه نامه شماره 1191- 26/1/98 فیمابین شهرداری میانه و آقای تقی گل محمدی در خصوص موضوع اجرائیه قطعی بشماره 9710942415600358 شعبه سوم دادگاه عمومی میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان مربوطه مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—–

5– نامه شهرداری محترم بشماره 2210 – 11/2/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 85- 11/2/98 بپیوست مصالحه نامه شماره 2199- 11/2/98 فیمابین شهرداری میانه و آقای فیروز سرچمی در خصوص ملک واقع در مسیر خیابان توحید در جلسه مطرح ، مقرر گردید در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان مربوطه مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—-

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : چهارشنبه             تاریخ  :  18/2/98                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 – افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :