header

صورت جلسه شماره 87

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 26/10/96

 

شماره جلسه : 63

ساعت شروع :17

ساعت خاتمه : 20

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

–          برسی تعرفه عوارض محلی سال 1397 و رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه سرپرست محترم شهرداری میانه بشماره16778- 26/10/96 ثبت شده دردبیرخانه شورا بشماره 758- 26/10/96 در خصوص درخواست تملک ملک آقای رزاق غنی زاده در جلسه مطرح ، مقرر گردید اعضای محترم شورا از محل بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

—-

 

 

2- نامه سرپرست محترم شهرداری میانه بشماره 16822- 26/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 762- 26/10/96 در خصوص درخواست مجوز دیوار کشی جداکننده ایستگاه آتش نشانی شماره 2 از پارک بانوان با اعتبار 000/000/300 ریال بصورت امانی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

—-

 

 

3- نامه سرپرست محترم شهرداری میانه بشماره 16779- 26/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 759- 26/10/96 بپیوست مصالحه نامه شماره 14333- 16/9/96 فیمابین شهرداری میانه و وراث مرحوم محمد باقرزاده در خصوص تملک ملک واقع در طرح پارکینگ امامزاده اسماعیل (ع) در جلسه مطرح ، مقرر گردید اعضای محترم شورا از محل بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—-

 

 

4- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 278808- 25/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 763- 26/10/96 در خصوص اعتراض به بندهای 2و3 صورتجلسه شماره 85- 20/10/96 در جلسه مطرح ، در مورد بند 2 اعتراض فرمانداری وارد تشخیص داده شد و در مورد بند 3 مقرر گردید موارد درخواستی فرمانداری شامل قرارداد اولیه و ثانویه ، ریز برآورد هزینه و سایر مستندات مربوطه به فرمانداری محترم ارسال گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :    روز  چهارشنبه                        تاریخ :  26/10/96                           ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                              5-  جعفر شاهمحمدی

2-  اسلام صدری                                             6- افضل حسینخانی                                        

3- علی اکبری                                                7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                         

غایبین :