header

صورت جلسه شماره 74

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 2/10/96

 

شماره جلسه : 50

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده:   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

–          رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 15247- 2/10/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 645- 2/10/96 در خصوص درخواست مجوز پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

—-

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 15036- 28/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 644- 2/10/96 در خصوص درخواست مجوز ارجاع به کارشناس و تنظیم مصالحه نامه تملک ملک متعلق به آقای علی یوسفی به مساحت 90/312 مترمربع واقع در کاربری فضای سبز در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

—-

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 15085- 28/9/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 648- 2/10/96 در خصوص تملک مقدار 12/36 مترمربع از پلاک ثبتی یک فرعی از 3686 اصلی متعلق به آقای احمد موسوی با کاربری مسکونی و بازگشایی کوچه جنب فروشگاه فرهنگیان که در طرح تفصیلی بن بست در نظر گرفته شده است و تهاتر هزینه آن به هزینه پروانه همان ملک به مبلغ 000/150/327 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :    روز  چهارشنبه                        تاریخ : 6/10/96                           ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- محمود علیلو                                              4-  جعفر شاهمحمدی

2-  اسلام صدری                                             5- افضل حسینخانی                                        

3- علی اکبری                                                6-  مهدی امینی 

غایبین :

ابراهیم ایدری