header

صورت جلسه شماره 20

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

 

تاریخ جلسه : 9/5/96

 

شماره جلسه : 20

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

–          رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توجه به بند 1 مصوبه شماره 19- 4/5/96 در خصوص وضعیت کاربریهای عمومی شهرک ساحلی نظربر اینکه یک هفته قبل موضوع به شهرداری محترم ابلاغ و به جهت حساسیت و اهمیت موضوع حضور شخص شهردار محترم درخواست شده بود لذا به جهت عدم حضور شهردار محترم مقرر گردید موضوع در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

7

 

 

 

2- با عنایت به گزارش آقای حسینخانی (عضو محترم شورا و نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری ) در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز متعدد در سالهای اخیر در منطقه قوریچای در کاربری باغات (باغ مرحوم پژمان ) و طرح موضوع در کمیسیون ماده صد شهرداری و نارضایتی دادستان محترم از وضعیت حاکم بر ساخت و ساز غیرمجاز که منجر به تضییع حقوق شهروندان محترم و شهرداری و پایمال شدن قانون و مقررات مربوطه پس از بحث و بررسی و تبادل نظرازطرف اعضای شورا مقرر شد شهرداری محترم با جدیت تمام نسبت به بررسی موضوع در اسرع وقت اقدام و گزارش لازم را به شورای شهر ارائه نمایند ضمنا” لازم است در راستای احقاق حق و حقوق شهرداری و رعایت قانون و مقررات اقدامات عملی را در این خصوص معمول دارند موضوع فوق با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

—-

 

 

3- نامه آقای نعمت زاده (عضو محترم شورا ) ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 229- 9/5/96 در خصوص وضعیت نابسامان کانال واقع در کمربندی ساحلی کشتارگاه قدیم در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسیهای لازم و استماع نظرات کارشناس محترم شهرداری آقای مهندس قربانی مقرر شد با عنایت به حساسیت موضوع و اعتراض شهروندان محترم شهرداری محترم در اسرع وقت نسبت به رفع نواقصات موجود از جمله کف سازی و بندکشی و غیره اقدام لازم معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند ضمنا” مقرر شد شهرداری محترم نسخه ای از قرارداد و صورت وضعیت پروژه مذکور را در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید . موضوع با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

8

 

—-

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6573- 7/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 218- 9/5/96 بپیوست مصالحه نامه شماره 6638- 8/5/96 فیمابین شهرداری محترم و آقای اکبر جروقی ملک واقع در اطراف امامزاده اسماعیل در جلسه مطرح ، نظر به محدود بودن اعتبارات تملک در بودجه سال جاری شهرداری و همچنین رضایت مالک مبنی بر تهاتر با زمین معوض (مطابق مصوبه قبلی ) مقرر شد شهرداری محترم ملک مذکور را با زمین معوض تهاتر نماید . موضوع با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

8

 

—-

 

 

5- نامه جمعی از اهالی کوچه بهشت واقع در خیابان آزادگان شمالی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 230- 9/5/96 در خصوص اعتراض اهالی کوچه مذکور به ایجاد دبستان غیرانتفاعی در کوچه مذکور در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسیهای لازم نظر به اینکه آقای عزیز حیدری مدیریت مدرسه مذکور در فاصله کمتر از 100متری محل مورد نظر نیز دبستان غیرانتفاعی ایجاد نموده و 2 سال است که مورد استفاده قرار میگیرد و دبستان قبلی بنحو مقتضی موجبات سلب آسایش اهالی را فراهم ساخته بود و نیز به جهت اقدام بر ایجاد تقاطع هندسی توسط شهرداری در سال گذشته کوچه مذکور محل تردد روزانه صدها دستگاه خودرو درکوچه مذکور واقع گردیده است لذا مقرر گردید مراتب اعتراض اهالی به شورای آموزش پرورش و فرمانداری و شهرداری محترم ارجاع تا نسبت به ممانعت از ایجاد دبستان دوم در محل مذکور اقدام لازم معمول گردد .

 

—-

 

—-

 

 

6- نامه دادستان محترم عمومی و انقلاب میانه  بشماره 71000/2528/9011 – 7/5/1396 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 231 – 9/5/96 در خصوص الزام به ایجاد پارکینگ در بناهای مسکونی یا تجاری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم با جدیت تمام موضوع مورد اشاره را مد نظر قرار داده و اقدام عاجل معمول دارد . موضوع با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت

 

 

8

 

 

—-

 

 

7- نامه شهردار محترم میانه بشماره 4646- 7/4/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 220- 9/5/96 در خصوص درخواست محاسبه اقساط آقای خلیل کلانتری بدون دریافت کارمزد مقرر گردید به جهت همکاری نامبرده با شهرداری در تامین آب فضای سبز شهرداری ضمن قدردانی از همکاریهای مشارالیه پیشنهاد شهرداری با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

8

 

—-

 

 

8- نامه های واصله از دفتر هیآت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نسخه دوم دادخواست آقایان فرج قره داغی ، صفرعلی مشایخی و هادی طاهری در جلسه مطرح ، مقرر گردید در اسرع وقت شهرداری محترم از طریق واحد حقوقی شهرداری اقدامات لازم معمول و از نتیجه این شورا را نیز مطلع نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای حسینخانی موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

7

 

 

—-

 

 

9- نامه شهردار محترم میانه بشماره 6189- 31/4/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 203- 1/5/96 بپیوست مصالحه نامه شماره 5730- 22/4/96 فیمابین شهرداری میانه و آقای علی صیامی واگذاری تمامیت شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 9588 فرعی از قطعه 4 فرعی از یک اصلی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .  آقای حسینخانی موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

7

 

 

—-

 

 

10- نامه شهرداری محترم میانه بشماره های 6618- 7/5/96 و 4633- 4/4/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 215- 7/5/96 و 222- 9/5/96 در خصوص درخواست تغییر موقعیت احداث در ملک متعلق به آقای داود اسماعیل زاده و صادق شکوری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم وضعیت املاک همجوار که متاثر از مصالحه نامه فوق خواهد بود  بصورت کامل بررسی و جهت اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر گزارش نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای حسینخانی موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

 

7

 

 

 

—-

 

 

11- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6662- 8/5/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 219- 9/5/96 در خصوص درخواست مجوز ارجاع ملک متعلق به آقای جهانبخش اباذری به هیئت کارشناسی جهت تملک در جلسه مطرح ، موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . ضمنا” بدیهی است نظر کارشناسی بایستی در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردد .  آقای حسینخانی موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

7

 

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزچهارشنبه                                تاریخ : 11/5/96                              ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حیدر رجبی                                              5-   مجید میعاد     

2- احد یوسفی                                              6- حافظه شیخ اسلامی  

3- جعفر شاهمحمدی                                      7-  افضل حسینخانی 

4-  بهمن نعمت زاده                                      8-  اسلام صدری  

غایبین :

 –          اقبال محمد حسینی