header

صورت جلسه شماره 15

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه :11/3/96

 

شماره جلسه : 15

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

–          رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- جلسه شورا با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه و شهردار محترم و کارشناسان مربوطه برگزار و فرماندار محترم بر برنامه تبریز 2018 برای شهر میانه و رویکرد شهرداری محترم در این خصوص اشاره و خواستار مساعدت شهرداری محترم  و شورا اسلامی شهرشدند  و در ادامه با توجه به ضرورت امر و اهمیت وافر مسئله مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت اقدامات لازم را برای رفع مشکلات پروژه میدان ورودی شهر از سمت زنجان از طریق پیمانکار ذیربط معمول و بنحو مقتضی نسبت به تکمیل عاجل پروژه اقدام لازم را معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

 

2- نامه های شهرداری محترم میانه بشماره های 4640- 4/4/96 و 4642- 4/4/96 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 161- 11/4/96 و 160- 11/4/96 به ترتیب در خصوص درخواست مجوز افتتاح حساب در پست بانک و خرید 6 دستگاه اتوبوس شهری و 12 دستگاه مینی بوس شهری با استفاده از تسهیلات پست بانک در جلسه مطرح ، موضوع با 5 رای مثبت و 4 رای مخالف آقایان حسینخانی ، میعاد ، نعمت زاده و صدری مورد تصویب قرار گرفت . شهردار محترم طی زیرنویس مندرج در نامه یاد شده اعلام نمودند که پرداخت اقساط خرید اتوبوسها از محل درآمد جایگاه CNG سازمان اتوبوسرانی و مابقی آن توسط شهرداری و درآمد خود اتوبوس از محل واگذاری به بخش خصوصی تامین خواهد شد . نظر آقای نعمت زاده و صدری : با توجه به عدم وجود زیرساختهای لازم در شهر میانه و مشکلات ترددی در سطح شهر لذا تا زمان آماده سازی پارکینگ و پارک سوارها در سطح شهر و مشخص شدن خیابانها و مسیرهای مورد نظر مخالف هستم و هر زمان که ساختارها و فرهنگ استفاده از اتوبوسها درست شد موافقت بعمل می آید در ضمن تحمیل هزینه اضافی برای شهرکهای اقماری که قشر ضعیف جامعه می باشد را بعمل خواهد آورد . نظرمخالف آقای حسینخانی با توجه به اینکه فضای شهری شرایط لازم را برای اتوبوس ندارد بنابراین با تحمیل هزینه به شهرداری مخالفم .نظر مخالف آقای میعاد : با توجه به مسائل و مشکلات تاکسی داران که در اثر واگذاری بیش از حد تاکسیها مشکلات عدیده ای به این صنف وارد آورده اعم از کمبود درآمد و ایجاد جو روانی و نارضایتی و درگیری بین تاکسیداران گردشی و خطی و همچنین عدم وجود زیر ساختها و وجود مسائل و مشکلات مالی و درآمدی شهرداری که اولویت اجرا پروژه های نیمه تمام و اجرا نشده شهرداری و پیش بینی پروژه های جدید و ضروری مورد درخواست شهروندان می باشد .

 

5

 

4

 

 

3- مقرر گردید کمیته برنامه ریزی جهت آمادگی برای طرح بین المللی تبریز 2018 با حضور نمایندگان فرمانداری ویژه ، شهرداری میانه ، شورای اسلامی شهر میانه در اسرع وقت تشکیل و با استفاده از طرح و برنامه های شهرستانها تبریز و مراغه طرح ها و برنامه های پیشنهادی جهت استقبال از گردشگران را ظرف مدت 10 روز آینده به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند . موضوع با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

 

4- در اجرای بند 1 مصوبه شماره 14- 28/3/96 شورای اسلامی شهر موضوع مصالحه نامه فیمابین شهرداری و تعاونی مسکن گلشهر ( ساحلی سابق ) در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسیهای مجدد مقرر گردید مراتب به تفصیل با حضور شهردار محترم و کارشناسان ذیربط در جلسه آتی روز چهار شنبه مورخ 14/4/96 مطرح و تصمیمات نهایی اتخاذ گردد . مراتب با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزچهارشنبه                                تاریخ : 14/4/96                              ساعت :18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حیدر رجبی                                              4-  مجید میعاد                                         7-  اقبال محمد حسینی                                            

2- احد یوسفی                                              5- حافظه شیخ اسلامی                               8-  افضل حسینخانی

3- جعفر شاهمحمدی                                      6- بهمن نعمت زاده                                     9-   اسلام صدری