header

اولین گام شورای شهر در خصوص مشارکت دادن صاحب نظران

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میانه ؛ به منظور استفاده از نقطه نظرات ، پیشنهادات ، برنامه ها و تجربیات کاندیدای دوره چهارم شورای اسلامی شهر ، و استفاده از نظرات وتجربیات کلیه شوراهای ادوار گذشته اعضای شورای اسلامی جلسه هم اندیشی در محل سالن همایش شورای اسلامی شهر میانه روز یک شنبه 22 دی ماه برگزار شد .

در این جلسه ابتدا بهمن نعمت زاده رئیس شورای اسلامی شهر میانه ضمن خیر مقدم وتشکر از حضور کاندیدای دوره چهارم و اعضای شورای شهر گفت : امروز رقابت ها تمام شده و روز رفاقت است و باید دست در دست هم برای عمران و آبادانی شهر آستین بالا بزنیم.

وی در ادامه گفت : از هرگونه برنامه ، ایده و پیشنهاد استقبال می کنیم و امیدواریم درتمامی زمینه شهری ما را همراهی نمائید.

رئیس شورای اسلامی شهر میانه، برگزاری این گونه جلسات را در راستاي هماهنگي و همفكري بيشتر قلمداد کرد و نتيجه آن را همکاری و تعامل برای برآوردن انتظارات دو طرف مردم و مسئولين دانست.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: شورا اتاق فکر مردم برای توسعه شهری است و اعضاء و نامزدهای شورای اسلامی شهر باید با نگاه به آینده برای شتاب دادن حرکت قطار توسعه در شهرمان همفکری کنند.

سپس هریک از  روسای ادواری شورای  به ایراد سخنرانی پرداخته  و همکاری  خود را با شورای شهر اعلام نمودند  و همچنین یکی از نامزدهای شورای اسلامی  دور چهارم به نمایندگی از کاندیداهای راه نیافته به شورا  در جایگاه سخنران حاضر و به ایراد بیانات و اعلام آمادگی نمودند که در زمینه های مختلف آماده همکاری با شورای شهر هستند و  در آخر جلسه ریاست محترم شورای شهراز حضور و همراهی کاندیدای دوره چهارم شورای اسلامی تشکر و قدردانی نمودند و خواستار همکاری در زمینه مسائل شهری شدند.

گزارش تکمیلی نقطه نظرات عزیزان متعاقبا در سایت درج خواهد شد.