header

صورت جلسه شماره 86

بسمهتعالي

صورت جلسه شوراياسلاميشهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه :17/10/93

 

شماره جلسه : 86

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه :22

 

نوع جلسه : عادی / فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

1- در ابتدای جلسه سرکار خانم شیخ الاسلامی ریاست محترم شورا از حضور اعضای محترم و آقای پوراصلان رئیس محترم شرکت آب و فاضلاب میانه و آقای مهندس واحدی سرپرست محترم سازمان اتوبوسرانی و آقای نوری کارشناس محترم مالی سازمان اتوبوسرانی تقدیر و تشکر نمودند سپس آقای مهندس پوراصلان ضمن توضیح در رابطه با عملیات اجرایی طول شبکه فاضلاب شهرک اندیشه اعلام نمودند بعلت کمبود اعتبار از مقدار 23350 مترطول شبکه به اندازه 5915 متر اجرا گردیده و اگر از طرف شهرداری مسیر خط انتقال فاضلاب در انتهای شهرک اندیشه خیابان 65 متری پاسداران در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گیرد شرکت نیز بلافاصله عملیات حفاری و اتصال خط به خط شبکه فاضلاب شهری انجام خواهد داد . مقدار اجرا شده مورد استفاده شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت . در ادامه آقای مهندس رجبی ضمن درخواست یک جلسه اختصاصی از بابت اولویت بندی مشکلات آب و فاضلاب در شهرکهایاقماری و داخل شهر پرداخت شود

–     مقرر گردید با توجه به اینکه سند پلاک ثبتی 414 فرعی از 7 اصلی بخش 41 تبریز بنام اداره منابع طبیعی صادر گردیده است فلذا جهت تسریع در انجام پروژه لوله گذاری فاضلاب و اتصال به خط اصلی شبکه فاضلاب شهری ، شهرداری میانه ظرف مدت یک هفته مجوز حفاری در مسیر خیابان 65 متری پاسداران بنام شرکت آب و فاضلاب شهرستان میانه صادر فرمایند .

–     با توجه به اینکه بنا به اظهارات مهندس پوراصلان در رابطه با اتمام خط اصلی لوله گذاری فاضلاب شهرک اندیشه و وضعیت آب و هوایی و ایجاد مشکلات عدیده در منطقه ، شهرداری محترم نسبت به ترمیم نوار حفاری سریعا” اقدام نمایند . موضوع با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—-

 

2-نامه سرپرست محترم سازمان اتوبوسرانی بشماره 3099- 9/10/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1468- 9/10/93 در خصوص اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی 9 ماهه سال 93 در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی برابر پیشنهاد سازمان با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

3-  نامه سرپرست محترم سازمان اتوبوسرانی بشماره 3100- 9/10/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1469- 9/10/93 در خصوص بودجه پیشنهادی سه ماهه آخر سال 93 در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی برابر پیشنهاد سازمان با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

4- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 14121/1/1151- 8/9/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1496- 16/10/93 در خصوص صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان در جلسه قرائت گردید . ضمنا” بنا به نظر اعضای محترم شورا در خصوص بند 3 صورتجلسه با موضوع ستاد حمایت از سرمایه گذاری شهرستان میانه پیشنهاد میگردد اعضاء یا نماینده شورای اسلامی شهر نیز در ستاد مذکور حضور داشته باشد . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

5- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهر سازی شورا بشماره 42- 16/10/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1501- 16/10/93 در خصوص مصوبات مورخ 15/10/93 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

ابتدا ریاست محترم کمیسیون با تشکر از حضور اعضای محترم با اشاره به اهمیت پروژه های عمرانی خواستار بررسی و پیگیری روند فعالیت های عمرانی شهرداری در سال جاری گردیدند .

آقای مهندس رجبی موضوع بازنگری در طرح تفصیلی شهر را از ضرورت امر شمرده خواستار اتخاذ تدابیرلازم در خصوص بازنگری طرح تفصیلی شهر گردیدند ریاست محترم کمیسیون موضوع ساماندهی بافت فرسوده شهر را نیز بسیار با اهمیت تلقی نموده اظهار داشتند متاسفانه در سالهای گذشته هیچ توجهی به ساماندهی امر مذکور نشده و در صورت ادامه عدم توجه به آن عواقب وحشتناکی را بدنبال خواهد داشت لذا تصمیم جدی شورای اسلامی شهر در این خصوص از واجبات بوده و می بایست بویژه در بودجه سال آینده شهرداری مد نظر قرار گیرد . ایشان در ادامه سخنان خود که به توانمد سازی سکونت گاههای غیر رسمی تاکید و خواستار هماهنگی های جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری با دبیرخانه آن فرمانداری گردیدند . در ادامه جلسه پس از بحث و بررسیهای لازم بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-5: مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون که روز دوشنبه مورخ 29/10/93 در محل شورای شهر برگزار میگردد شهردار محترم شخصا” جهت ارائه گزارش در خصوص بررسی پروژه های عمرانی شهرداری با اطلاعات کامل و آخرین وضعیت پروژه های عمرانی در جلسه کمیسیون مذکور حضور بهم رسانند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند.

2-5: مقرر شد با توجه به ضرورت امر و اهمیت موضوع بافت فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی شهرداری محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در بودجه سال آینده برنامه های اساسی و مدون خود را در رابطه با ساماندهی بافت فرسوده شهر و سکونت گاههای غیررسمی تنظیم به شورای شهر ارائه نماید . موضوع برابر نظر کمیسیون با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند.

3-5: مقرر گردید آقای شاهمحمدیبعنوان نماینده شورا جهت پیگیری موضوع بازنگری طرح جامع و طرح کلی ضوابط ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر انتخاب و گزارش ماهانه به شورا ارائه نماید . موضوع با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای میعاد موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند.

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

—-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—-

 

 

 

—-

 

 

 

—-

 

6- نامه شهردار محترم میانه بشماره 15388- 15/10/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1499- 16/10/93 در خصوص درخواست همکاری با آقای مهندس امیررضا توفیقی جهت نظارت بر پروژه های عمرانی در جلسه مطرح ، با توجه به اتمام فصل کاری و شرایط جوی و نیز وضعیت پروزه های عمرانی شهرداری با 8 رای مخالف مورد تصویب قرار نگرفت . آقای نعمت زاده موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند.

 

 

8

 

 

—-

 

7- نامه جمعی از قاریان قرآن ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1513- 17/10/93 در خصوص درخواست مساعدت مالی در جلسه مطرح ، مقرر گردید از محل ردیف هزینه ای آموزش شهروندان بودجه شهرداری محترم مبلغ 000/000/3 ریال پرداخت گردد ، موضوع فوق با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای نعمت زاده موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند.

 

8

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روزیکشنبه  تاریخ :  21/10/93                                   ساعت : 18

 

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حافظه شیخ الاسلامی                                 4- بهمن نعمت زاده                                         7- اقبال محمد حسینی                                           

2- احد یوسفی                                             5- مجید میعاد                                               8- افضل حسینخانی

3- جعفر شاهمحمدی                                     6- حیدر رجبی                                              9- اسلام صدری