header

صورتجلسه شماره 67

بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه :20/10/94

 

شماره جلسه : 67

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه :30/21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

1-       شورای نامگذاری معابر و خیابانهای سطح شهر

2-      نامه شهردار محترم میانه بشماره 13399- 14/10/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1108- 15/10/94 در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر

3-      نامه شهردار محترم میانه بشماره 13586- 16/10/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1115- 17/10/94 در خصوص تعیین حق و حقوق شهرداری از ملک آقای خلیل رسولی

4-      نامه فرماندار محترم میانه بشماره 227688- 16/10/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1113- 15/10/94 در خصوص اعتراض به بند 2 مصوبه شماره 62

5-     نامه جمعی از رانندگان تاکسی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1072- 7/10/94 در خصوص اعتراض به دریافت هزینه از فروش تاکسیها

اهم مصوبات شورا :

 

آراء موافق

آراء مخالف

 

1- نامه شهردار محترم میانه بشماره 13344- 13/10/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1104- 14/10/94 در خصوص درخواست نامگذاری فلکه منتهی به خیابان آتش نشانی وارتش و طالقانی در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی موضوع ، فلکه مذکور بنام آتش نشانی نامگذاری گردید . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

2- نامه جمعی از اهالی خیابان جنب کمیته امداد امام خمینی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1125- 20/10/94 در خصوص درخواست نامگذاری خیابان مذکور در جلسه مطرح ، خیابان مذکور بنام شهید مسلم حسن زاده نامگذاری گردید . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

3- نامه جمعی از خانواده های جروقی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 623- 4/6/94 در خصوص درخواست نامگذاری میدان در حال احداث ورودی شهر از سمت راه آهن در جلسه مطرح ، مقرر گردید میدان مذکور بنام شهید حجت الاسلام ملک جروقی نامگذاری گردد . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

8

 

—-

 

4- نامه جمعی از اهالی کوچه شهید طالبی جنب حسینیه اصغریه ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1128- 20/10/94 در خصوص درخواست نامگذاری کوچه مذکور بنام کوچه گلچین در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی و با عنایت به اینکه خانواده شهید بزرگوار قدرت اله بیانی در محل مذکور ساکن هستند لذا کوچه مذکور بنام شهید والامقام قدرت اله بیانی نامگذاری گردید . موضوع فوق با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

8

 

 

—-

 

5- نامه جمعی از اهالی خیابان پشت باغ حاج محمود مشایخی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1126- 20/10/94 در خصوص درخواست نامگذاری کوچه های بن بست بنام بهنام 1 ، 2 ، 3 در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع از سوی آقای شاهمحمدی بررسی و نتیجه به شورای اسلامی شهر ارجاع گردد . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

6- نامه ساکنین کوچه بن بست واقع در خیابان شهید مفتح روبروی باشگاه جانبازان ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1129- 20/10/94 در خصوص درخواست نامگذاری کوچه مذکور بنام سروناز در جلسه مطرح ، مقرر گردید آقای شاهمحمدی بررسی بیشتر معمول فرمایند . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

7- نامه ساکنین کوچه بن بست جنب آزمایشگاه مکانیک خاک ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1130- 20/10/94 در خصوص درخواست نامگذاری کوچه مذکور بنام کیانا در جلسه مطرح ، مقرر شد موضوع از سوی آقای شاهمحمدی بررسی و نتیجه به شورا ارجاع گردد . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

8- نامه رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان میانه بشماره 1947/26- 11/8/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 834- 12/8/94 در خصوص درخواست نامگذاری یکی از معابر یا میادین شهر بنام آقای فرزاد عبدالهی قهرمان ارزنده تکواندو در جلسه مطرح ، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و با توجه به کثرت قهرمانان ورزشی در سطح شهر موضوع مورد موافقت قرار نگرفت . 

 

 

 

 

9- نامه جمعی از اهالی شهرک ولیعصر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1131- 20/10/94 در خصوص بی نام بودن خیابانها و معابر و نیز نبود علائم مربوطه در شهرک مذکور در جلسه مطرح ، مقرر شد شهرداری محترم نسبت به نصب اسامی معابر اقدام و معابر و کوچه های فاقد نام را شناسائی و به شورا ابلاغ نماید . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

10- نامه ریاست محترم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران میانه بشماره 226/820/5023- 13/7/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 731- 19/7/94 به پیوست درخواست آقای سجاد سلیمانی در خصوص درخواست نامگذاری خیابان اصلی شهرک شهید مدنی بنام شهید محسن سلیمانی در جلسه مطرح ، با عنایت به اینکه در شهرک مذکور کوچه ای بنام آن شهید بزرگوار قبلا” نامگذاری شده است لذا با درخواست مذکور مخالفت گردید و مقرر شد آقای شاهمحمدی جهت نامگذاری خیابان مذکور بررسیهای لازم را بعمل آورده و نتیجه را به شورای اسلامی شهر ارجاع گردد . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

9

 

 

 

—-

 

11- نامه جمعی از اهالی خیابان 20 متری شهرک شهید رجایی و شهید مدنی مشهور به خیابان 20 متری لوله آب ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1132- 20/10/94 در خصوص نامگذاری خیابان مذکور بنام خیابان 20 متری حضرت خاتم الانبیاء در جلسه مطرح ، مقرر شد موضوع از سوی جناب آقای شاهمحمدی بررسیهای بیشتر معمول و نتیجه را به این شورا ارجاع نماید . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

12- نامه شهردار محترم میانه بشماره 13586- 16/10/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1115- 17/10/94 در خصوص جوابیه در مورد حق و حقوق شهرداری از ملک آقای خلیل رسولی جهت استیفای حق و حقوق کامل شهروندان از قبیل تفکیک و تغییرکاربریهای اعمال شده برخلاف طرح تفصیلی مقرر شد در اسرع وقت جلسه ای با حضور شهردار محترم و کارشناسان ذیربط از جمله شهرسازی و حقوقی و املاک برگزار و با اسناد و اطلاعات دقیق کارشناسانه جهت پاسخگویی به اعضای محترم شورا در جلسه حاضر شوند .

 

 

 

9

 

 

 

—-

 

13- نامه فرماندار محترم میانه بشماره 227688- 16/10/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1113- 15/10/94 در خصوص اعتراض به بند 2 صورتجلسه شماره 62 مورخ 29/9/94 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

14- نامه جمعی از کسبه چهارراه طالقانی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1124- 20/10/94 در خصوص اعتراض به فعالیت واحد صنفی سنگ تراشی مزار بدلیل ایجاد گرد و غبار و مزاحمت برای اهالی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت اقدامات عاجل معمول و نتیجه اقدامات را به شورا اعلام دارند . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

15- نامه معاون محترم مدیر کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 92/508- 20/8/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1007- 23/9/94 در خصوص شکایت خانمها راضیه و بلقیس مختاری در جلسه مطرح ، در راستای جوابیه ریاست محترم شورای اسلامی شهر قرائت و ضمن تایید مقرر گردید نامه مذکور در اسرع وقت به دیوان عدالت اداری ارسال گردد . موضوع فوق با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز چهارشنبه                                 تاریخ : 23/10/94                               ساعت : 18

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1-  احد یوسفی                                            4-  حیدر رجبی                                         7-  اقبال محمد حسینی                                            

2- جعفر شاهمحمدی                                      5- مجید میعاد                                          8-  افضل حسینخانی

3- حافظه شیخ الاسلامی                                 6- بهمن نعمت زاده                                    9-   اسلام صدری