header

صورتجلسه شماره 71

                                                                              بسمه تعالي

                                                         صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 7/8/93

 

شماره جلسه : 71

ساعت شروع : 18

ساعت خاتمه :21

 

نوع جلسه : عادی / فوق العاده :   علنی                    غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی       

دستور جلسه :

1-      نامه شهردار محترم میانه بشماره 11745- 4/8/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1154- 4/8/93 در خصوص مصالحه نامه آقایان کاظم و محمد هر دو انگوتی

2-      نامه شهردار محترم میانه بشماره 11726- 4/8/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1155- 4/8/93 در خصوص مصالحه نامه آقای حسن کریمی

3-       نامه شهردار محترم میانه بشماره 11560- 30/7/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1130- 30/7/93 در خصوص مصالحه نامه آقای مجید کلهری

4-      نامه شهردار محترم میانه بشماره 11673- 3/8/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1152- 3/8/93 در خصوص مصالحه نامه آقایان مرتضی مقیمی و امیرعلی مختاری

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

1- نامه شهردار محترم میانه بشماره 11745- 4/8/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1154- 4/8/93 بپیوست مصالحه نامه شماره 11184- 24/7/93 فیمابین شهرداری میانه و آقایان کاظم و محمد هر دو انگوتی در خصوص طرح 65 متری پاسداران در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

9

 

—-

 

2- نامه شهردار محترم میانه بشماره 11726- 4/8/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1155- 4/8/93 بپیوست مصالحه نامه شماره 11725- 4/7/93 فیمابین شهرداری میانه و آقای حسن کریمی در خصوص درخواست تغییر کاربری پلاک ثبتی شماره 52 فرعی از 3805 اصلی از کاربری مسکونی به عملکرد محله ای در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد با 9 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

9

 

 

—-

 

3- نامه شهردار محترم میانه بشماره 11560- 30/7/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1130- 30/7/93 بپیوست مصالحه نامه شماره 11559- 30/7/93 فیمابین شهرداری میانه و آقای مجید کلهری در خصوص درخواست تغییر کاربری پلاکهای 46 اصلی و 4 فرعی از 47 اصلی از کاربری مسکونی به کاربری عملکرد شهری و پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 46 اصلی از کاربری اداری به کاربری عملکرد شهری در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 8 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقای حسینخانی در موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

8

 

—-

 

4- نامه شهردار محترم میانه بشماره 11673- 3/8/93 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1152- 3/8/93 بپیوست مصالحه نامه شماره 11672- 3/8/93 فیمابین آقایان مرتضی مقیمی و امیرعلی مختاری در خصوص احداث خانه باغ بمساحت 49 متر مربع در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . آقایان حسینخانی و میعاد در موقع رای گیری در جلسه حضور نداشتند .

 

 

7

 

 

—-

 

 

زمان جلسه بعدی شورا : روز  یکشنبه                                        تاریخ :  11/8/93                                   ساعت : 18

 

اسامی و سمت حاضران جلسه :

1- حافظه شیخ الاسلامی                                 4- بهمن نعمت زاده                                         7- اقبال محمد حسینی                                           

2- احد یوسفی                                             5- مجید میعاد                                               8- افضل حسینخانی                               

3- جعفر شاهمحمدی                                     6- حیدر رجبی                                               9- اسلام صدری