header

– جلسه مشترک شورای اسلامی شهر در صبح روز جمعه مورخه 31/5/93با نمایندگان محترم مجلس

– در ابتدای جلسه آقای نعمت زاده ریاست محترم شورا ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) رسمیت جلسه را اعلام نمودند . در ادامه نمایندگان دیدگاها و نظرات خود را در زمینه های مختلف از قبیل پیگیری پروژه های عمرانی نیمه تمام ، نحوه تعامل نمایندگان محترم مجلس با شورای اسلامی شهر ، وحدت بین نمایندگان و … بصورت مفصل بیان  و آسیبهای موجود را تجزیه و تحلیل نمودند و در ادامه نیز اعضای محترم شورای اسلامی هر کدام نقطه نظرات خود را بیان نمودند و راهکارها و پیشنهادات خود را جهت تعامل و هماهنگی و وحدت هر چه بیشتر نمایندگان محترم با همدیگر بیان نمودند . در پایان پس از تبادل نظر با نمایندگان محترم مجلس در خصوص پروژه های شهرستانی نظر به اولویت و نیازهای ضروری شهرستان مقرر شد برای جلسه مشترک آتی شورا با نمایندگان محترم مجلس 1- لیستی از پروژه های اولویت دار و ضروری منطقه تعیین و جهت برنامه ریزی و اقدام مشترک در اختیار نمایندگان محترم قرار گیرد 2- پروژه های مهم سرمایه گذاری که جهت ایجاد اشتغال و رفع مشکل و معضل بیکاری منطقه حیاتی می باشد توسط نمایندگان محترم مجلس به شورای اسلامی شهر هدایت گردد .