مقاله ها

صورتجلسه شماره 8

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه :   یکشنبه

تاریخ جلسه :25/1/98 

 

شماره جلسه : 8

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق ا لعاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

-        رسیدگی به نامه های واصله

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

1-باعنایت به لزوم رسیدگی به چاله های ایجاد شده در خیابانهای اصلی شهر و اعتراضات شهروندان محترم ، مقرر گردید شهرداری محترم به محض مساعد شدن وضعیت جوی نسبت به مرمت و لکه گیری چاله های موجود در سطح خیابانهای شهر اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

-----

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 665 – 19/1/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 17 – 19/1/98 در خصوص درخواست مجوز برای نظریه کارشناسی ملک پلاک ثبتی 189 فرعی از 12 اصلی وراث مرحوم پژمان بابت حق تفکیک واگذاری سهم شهرداری  درجلسه مطرح ، مقرر گردید قیمت کارشناسی به اتفاق آراء تجدید نظر گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصوبب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

-----

 

3-نامه مدیریت محترم سازمان حمل ونقل شهرداری میانه بشماره 3392 – 25/12/97ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 1051 – 27/12/97 در خصوص پرداخت حق الجلسه اعضای هیئت انضباطی سازمان مذکور در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

7

 

 

-----

 

4- نامه ریاست محترم کمیسیون فنی و شهرسازی شورا بشماره 1 – 17/1/98 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 22 – 21/1/98  در خصوص مصوبات مورخ 15/1/98 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-       مقرر گردید شهردار محترم پروژه های عمرانی سال 1398 را در اسرع وقت آماده برگزاری مناقصه نماید تا اتمام تابستان پروژه های عمرانی را به اتمام برسانند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-     مقرر گردید که شهردار محترم با توجه به فرا رسیدن عید نوروز و مهمان پذیر بودن شهرستان و سهل کردن عبور و مرور نسبت به لکه گیری و بعضا" روکش آسفالت جاده ترانزیت و خیابانهای پرتردد را مهیای شهر گرداند .  موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-     شهردار محترم نسبت به آماده سازی طرح ها و برآورد قیمت و آنالیز قیمت تعویض رفوژهای جاده ترانزیت و هم سطح نمودن رفوژها هر چه سریعتر به شورا ارسال نمایند .  موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

4-     شهردار محترم نسبت به آماده کردن و آنالیز قیمت در مورد زیباسازی و نصب المانهای آماده سطح شهر در ابتدای سال به شورای اسلامی شهر جهت تصمیم گیری ارسال نمایند .  موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

5- مقرر گردید با توجه به ضرورت امر شهرداری محترم در اسرع وقت موضوع بحث مشارکتی مربوط به زمین شهرداری در روبروی آموزش و پرورش را پیگیری و نتیجه اقدامات معموله را به شورای اسلامی شهر اعلام نماید . موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

-----

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز :  دوشنبه             تاریخ  :  26/1/98                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :