مقاله ها

صورت جلسه شماره 80

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

تاریخ جلسه : 27/6/97

 

شماره جلسه : 80

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 10573- 21/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 492- 20/6/97 در خصوص درخواست مجوز احداث سرویس بهداشتی و نماز خانه در میدان میوه و تره بار با اعتبار 000/000/980 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 164019- 25/6/97 ثبت شده در دبیرخانه بشماره 504- 25/6/97 در خصوص صورتجلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسم عزاداری روز عاشورا در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مفاد صورتجلسه اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3-  نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 163231- 25/6/97 ثبت شده در دبیرخانه بشماره 503- 25/6/97 در خصوص زمانبندی بازرسی کارشناسان استانداری از شوراها و شهرداریهای استان در جلسه مطرح ، مقرر گردید مسئولین ذیربط تدابیر لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  31/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                    

2- اسلام صدری

3- علی اکبری                                                     

4- ابراهیم ایدری                                                  

5-  جعفر شاهمحمدی

6- افضل حسینخانی

7-  مهدی امینی 

غایبین :