مقاله ها

صورت جلسه شماره 73

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 15/6/97

 

شماره جلسه : 73

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9953- 13/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 437- 14/6/97 در خصوص درخواست تمدید قرارداد BTS ایرانسل پارک انقلاب با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با اجاره بهای سالانه با قیمت پایه 881/711/184 ریال بمدت 5 سال در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم با رعایت مقررات مربوطه صرفا" بمدت یکسال اقدام نماید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 10163- 14/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 472- 14/6/97 در خصوص در خصوص درخواست مجوز افتتاح حساب نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران تحت عنوان هزینه های عمومی شهرداری در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه شهروند محترم آقای جهانبخش اباذری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 466- 12/6/97 در خصوص درخواست تملک ملک خود واقع در خیابان شهید نیکنامی کوچه ارغوان در جلسه مطرح ، مقرر گردید اعضای محترم شورا از محل بازدید و متعاقب آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

4- نامه شهروند محترم آقای علی محمدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 471- 14/6/97 در خصوص اعتراض به رای صادره از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری میانه مبنی بر تخریب ساختمان نامبرده در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور کارشناسان ذیربط شهرداری مطرح و سپس تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

6

 

----

 

 

5- نامه مدیریت محترم دبستان پسرانه شهدای فرهنگی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 477- 14/6/97 در خصوص درخواست رنگ آمیزی دیوار مدرسه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در حد امکان مساعدت لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

6- نامه جمعی از ساکنین محترم شهرک نیروی انتظامی ثبت شده در دبیرخانه شورات بشماره 476- 14/6/97 در خصوص درخواست آسفالت و جدولکشی خیابان لاله 1 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را معمول دارد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  17/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری