مقاله ها

صورتجلسه شماره 34

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 29/3/97

 

شماره جلسه : 34

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - شورای نامگذاری معابر سطح شهر

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توجه به درخواست خانواده محترم شهید بشیر محمدنژاد مقرر گردید میدان واقع در خیابان شهید سید سجاد حججی ورودی خیابان پیروزی بنام " میدان شهید بشیر محمدنژاد " نامگذاری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

---

 

 

2- با توجه به درخواست مدیریت محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص درخواست نامگذاری یکی از میادین و خیابانهای سطح شهر بنام زکات مقرر گردید میدان مقابل جایگاه CNG واقع در خیابان سید سجاد حججی بنام " میدان زکات " نامگذاری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- با توجه به درخواست اهالی محترم کوچه انتهای گلستان پنجم پایین تر از کمربندی انتهای شهرک ولیعصر مقرر گردید کوچه مذکور بنام " کوچه شهید افتخار عباس زاده " نامگذاری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- مقرر گردید خیابان روبروی ساختمان شورای اسلامی شهر از محل تقاطع دره خرمن تا خیابان شهید رحیمی بنام" خیابان شورا " و میدان واقع در خیابان شهید رحیمی بنام " میدان شهید ابراهیم غریبی " نامگذاری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

5- مقرر گردید خیابان مشهور به محله امین از مقابل ساختمان مسکونی فولاد بنام " خیابان فاطمی " و خیابان منطقه رامین از جنب جایگاه CNG بنام " خیابان شریعتی " نامگذاری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار   گرفت .

 

7

 

----

 

 

6- مقرر گردید کوچه های منشعب از کوچه رامین 4 بنام " کوچه های احسان 1 و 2 و 3 و 4 " نامگذاری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

7- مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت نسبت به نصب تابلو خیابان 30 متری شهرک ولیعصر و کوچه های واقع در آن اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

8- مقرر گردید بن بست واقع در منطقه رامین بالاتر از بن بست رامین 5 بنام " بن بست عرفان " نامگذاری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

9- نامه جمعی از اهالی کوچه و بن بست های پشت اداره مخابرات واقع در میدان آزادی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 121- 19/2/97 در جلسه مطرح ، بنا به پیشنهاد اهالی محترم بنام " کوچه شهید بهبودی و بن بست های نسترن ، شقایق ، شهید فایقی ، شهید مسلمی ، یاس نامگذاری گردیدند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  30/3/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                 5-  جعفر شاهمحمدی

2 اسلام صدری                                                  6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                   7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

غایبین :