مقاله ها

صورت جلسه شماره 149

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنج شنبه

تاریخ جلسه : 11/11/97

 

شماره جلسه :149

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1-  نامه معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی فرمانداری میانه  بشماره 268092 – 16/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 848 – 17/10/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 4/10/97 شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در جلسه مطرح ،  با توجه به اهمیت آمادگی لازم به هنگام وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله مقرر گردید شهرداری محترم با توجه به مصوبه مذکور تدایبر لازم را پیش بینی و اقدامات لازم را معمول دارد . موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

2- نامه آقای اصلانی شهروند محترم  ساکن در شهرک اندیشه  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 846 – 13/10/97 در خصوص طرح مشکلات مربوط به فضای سبز ، نبود وسیله نقیله عمومی ، ترمیم پیاده روها و سایر مشکلات شهرک مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید ضمن ارجاع نامه یاد شده  به  شهرداری اقدامات جدی در رابطه با موارد طرح شده از سوی شهرداری محترم معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند . موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

3- نامه  معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میانه  بشماره 266083 –15/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 850– 17/10/97 در خصوص مصوبه مورخه 9/10/97 شورای ایمنی و ترافیک شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در رابطه با بندهای مرتبط اقدامات لازم را معمول دارد  موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4-  نامه  معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میانه  بشماره 207072 – 24/1011/97  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 889 – 2/11/97 در خصوص درخواست  مصوبات مورخه 19/10/97 ستاد باز آفرینی شهری پایدار میانه در سال 97 در جلسه مطرح ، ضمن بحث و بررسیهای لازم در رابطه با بندهای مصوبه مذکورمقرر گردید با توجه به اهمیت بالای موضوع شهرداری محترم با جدیت تمام اقدامات لازم را معمول دارد . موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : شنبه             تاریخ  :  13/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :