مقاله ها

صورت جلسه شماره 148

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

تاریخ جلسه : 10/11/97

 

شماره جلسه :148

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1-  نامه جمعی ازساکنین محترم بن بست درمانگاه نصر واقع در خیابان امام  ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 870– 19/10/97 در خصوص اعتراض به عدم رعایت تعریض از سوی کلینیک نصر در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت اقدامات لازم را معمول دارد موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 19544 – 27/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 885 – 1/11/97 در خصوص مجوز برای پرداخت هزینه داربست جهت غرفه بندی نمایشگاه توانمندیهای شهرستان در ایام اله دهه فجر  به مبلغ 000/000/50 ریال در جلسه مطرح ، موضوع با 7 رای مخالف مورد تصویب قرار نگرفت .

 

 

-----

 

 

7

 

 

 

3- رونوشت نامه شهرداری محترم میانه بشاره 18575 – 16/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 867 – 1/10/  97 به ریاست محترم آموزش و پرورش میانه  در خصوص درخواست تملک ملک متروکه متعلق به آن اداره محترم  در اطراف حرم امامزاده اسماعیل (ع) در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به جلسه ستاد باز آفرینی سکونتگاه های غیر رسمی به صورت شفاهی از طرف ریاست محترم شورا پیشنهاد شد ملک مذکور به صورت تهاتری با ملکی با کاربری آموزشی در سطح شهر مصالحه گردد  فلذا از طریق تهاتر با املاک آموزشی واقع در سطح شهر برای بازگشایی مسیر فوق موافقت می گردد .  موضوع  با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

4- نامه مورخه 8/11/97 جمعی از اهای محترم شهر در خصوص درخواست اشتغال برای آقای حامد بابایی که سرپرستی خانوار را عهده دار میباشد در جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم حداکثر مساعدت لازم را معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

-----

 

 

5-   نامه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میانه  بشماره 271198 – 19/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 869– 19/10/97 در خصوص مصوبات مورخه 15/10/97 کمیسیون حفاری شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در ارتباط با بندهای مرتبط همکاریهای لازم را معمول دارد موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز : پنج شنبه             تاریخ  :  11/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :