مقاله ها

صورت جلسه شماره 147

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 6/11/97

 

شماره جلسه : 147

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18622- 15/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 853- 17/10/97 در خصوص تملک ملک متعلق به آقایان مددی ، محمدی واقع در شهرک ولیعصر بمنظور ایجاد فضای سبز در محل یاد شده و واگذاری قطعات    1-7 الی 9 متعلق به شهرداری واقع در روبروی دادگستری میانه بصورت معوض به نامبردگان با حضور کارشناسان رسمی دادگستری اعم از کارشناسان محترم عمران آقایان مهندس اصغری ، ایده لو و باباپور و کارشناسان محترم کشاورزی اقایان مهندس محمدی ، شاه محمدی برزگر در جلسه مطرح ، با توجه به ارائه توضیحات کافی از سوی کارشناسان یاد شده در خصوص نحوه قیمت گذاری و با توجه به قرار گرفتن ملک مذکور در محدوده شهری و بدلیل فقر فضای سبز در شهرک ولیعصر و همچنین عدم استفاده مالک بصورت مدت طولانی از حقوق مالکانه خود بدلیل کاربری باغات با وجود دایر بودن زمین و اینکه قبلا" زمین مذکور بصورت کاربری تاسیسات استفاده داشت و از شهرداری پروانه گرفته بود و بدلیل همجواری ملک مذکور با مقداری از ملک اداره راه و شهرسازی که طبق توافقات قبلی در صورت مصالحه با این ملک بصورت تجمیعی حدودا" با متراژ 5000 مترمربع ایجاد یک بوستان محلی مناسب در منطقه میشود و بدلیل عدم نقدینگی شهرداری در راستای تملک ملک مذکور برای کاربری فضای سبز با لحاظ جمیع جهات با مصالحه فوق موافقت بعمل آمد و مقرر گردید شهرداری محترم ضمن تسریع در عملیات فوق نسبت به پایداری بودجه آن برای سال آتی جهت احداث بوستان محلی اقدامات لازم را معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  10/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :