مقاله ها

صورت جلسه شماره 144

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

تاریخ جلسه : 2/11/97

 

شماره جلسه : 144

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 19410- 25/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 882- 25/10/97 در خصوص واگذاری به اجاره 200 متر از فضای باز پارک اندیشه به بخش خصوصی جهت نصب وسایل بازی با قیمت پایه 000/000/2 ریال بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی بشماره 268049- 16/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 865- 19/10/97 در خصوص درخواست واگذاری زمین جهت ایجاد پایگاه فوریتهای پزشکی در محور میانه – هشترود بمساحت 225 متر مربع در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در این خصوص اعلام نظر نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18931- 18/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 880- 25/10/97 بپیوست صورتجلسه شماره 2262/820/5023- 12/10/97 فیمابین شهرداری میانه و بنیاد شهید و امور ایثارگران میانه در خصوص تحویل گلزار شهدای میانه ، زینبیه ، گمنام و صالحین به شهرداری در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع با حضور کارشناسان محترم شهرداری و بنیاد شهید در جلسه اتی شورا مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 18622- 15/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 853- 17/10/97 در خصوص قیمت کارشناسی ملک واقع در شهرک ولیعصر متعلق به آقایان مددی و محمدی جهت ایجاد فضای سبز و واگذاری قطعات شهرداری واقع در روبروی ساختمان دادگستری بصورت معوض در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان محترم در جلسه آتی شورا حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

5- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 275594- 23/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 876- 24/10/97 در خصوص اعتراض به بند 2 صورتجلسه 129- 5/10/97 مبنی بر خرید خودروی سواری برای شهرداری میانه در جلسه مطرح ، با عنایت به اینکه شهرداری میانه قبلا" یک دستگاه خودروی سواری سوزوکی داشته و بدلیل فرسودگی و برای تبدیل به احسن نمودن ازطریق مزایده عمومی به مبلغ 000/000/900 ریال فروخته شد و با توجه به اینکه مبلغ  فوق برای خرید ماششین آلات عمرانی و خدماتی شهرداری هزینه شده و به لحاظ پایداری بودجه در ماده 12 بودجه سال جاری برای خرید ماشین آلات پیش بینی شده فلذا بند قبلی با 7 رای مثبت ابقاء میگردد .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  3/11/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                       5- جعفر شاهمحمدی

2-   اسلام صدری                                                      6 - افضل حسینخانی                                                                      3- علی اکبری                                                           7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                    

غایبین :