مقاله ها

صورت جلسه شماره 131

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

تاریخ جلسه : 11/10/97

 

شماره جلسه : 131

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه رئیس محترم کمیسیون بهداشت و خدمات شهری بشماره 4- 20/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 815- 4/10/97 در خصوص مصوبات مورخ 15/9/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-1: با توجه به درخواستها و اعتراضات مکرر شهروندان محترم در خصوص شغلهای مزاحم از جمله ضایعات فروشان شهر و مراجعات اخیر تعدادی از شهروندان محترم مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت برنامه های اجرایی خود را در خصوص چگونگی انتقال شغلهای مزاحم از داخل شهر به بیرون از شهر جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-1: با توجه به اقدامات اخیر معموله در خصوص راه اندازی اورژانس هوایی در شهر میانه و اقدامات معموله در رابطه با ورود قطعات MRI به شهر ، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده توسط مسئولین شهرستانی درخواست میگردد موضوع راه اندازی MRI را با جدیت تمام پیگیری نمایند تا شهروندان محترم از امکانات مذکور بهره مند شوند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-1: با عنایت به درخواست اهالی شهرک های اقماری و شهرکهای ولیعصر و اندیشه جهت احداث کلینیک های تخصصی متاسفانه تمام کلنیک ها در مرکز شهر ایجاد میشود که در جلسه بعدی از ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان جهت بررسی بیشتر در جلسه کمیسیون حضور بهم رسانند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 29- 5/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 824- 8/10/97 درخصوص مصوبات مورخ 2/10/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: مقرر گردید کمیسیون ماده 7 نسبت به هرس درختان سطح شهر با توجه به فرا رسیدن فصل هرس برنامه ریزی های لازم را معمول تا هرس درختان از نظر کیفی و زمان هرس درختان به موقع و در تمام سطح شهر انجام گیرد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-2: مقرر گردید در طراحی بوستان محلی از الگوهای برتر و از دیدگاههای کارشناسان فضای سبز و عمران استفاده نموده و همچنین ضوابط استانداردهای فنی لازم را لحاظ نمایند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-2: نسبت به ایجاد انشعاب آب و همچنین با لحاظ قراردادن سند مالکیت محل مورد نظر و یا اسناد قابل اطمینان که بعدا" مشابه بعضی از بوستانهای محلی معارضی نداشته باشد . موضوع برابر نظرکمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

4-2: در طراحی پارکها سرویس های بهداشتی حداقل دوچشمه ای و همچنین فضای ورزشی که مزاحمتی برای استفاده کنندگان از پارک نداشته باشد مثل شطرنج ، تنیس روی میز و همچنین پیرامون پارک مسیری برای پیاده روی لحاظ شود . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

5-2: با توجه به ارائه طرح توسط واحد عمران و واحد فضای سبز در کمیسیون فنی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات و ایراداتی بر طرح وارد شد مقرر گردید طراح محترم موارد ذکر شده را برای طرح مجدد در شورا آماده و ارائه نماید . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

7

 

 

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

----

 

----

 

 

 

----

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

3- نامه رئیس محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 28- 10/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 823- 8/10/97 درخصوص مصوبات مورخ 2/9/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-3: با توجه به شروع عملیات بازسازی جاده ترانزیت و با عنایت به فرا رسیدن فصل سرما مقرر گردید شهرداری محترم هر چه سریعتر با توجه به ترافیک سنگین مسیر فوق در اسرع وقت با دو شیفت یا سه شیفت کردن در مسیر فوق سرعت بخشیدن به امورات پروژه مذکور را به اتمام برساند و نسبت به بازگشائی معبر اقدام نماید . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

2-3: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما شهردار محترم  تمهیدات لازم را اتخاذ نماید تا در هنگام بارندگی از نظر تجهیزات و نمک پاشی مشکلاتی را نداشته باشیم . موضوع برابر نظ کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-3: با توجه به حضور کارشناسان محترم شهرداری و توضیحات لازم در خصوص ادامه بهسازی کمربندی مقرر گردید بدلیل فرا رسیدن فصل بارندگی فعلا" ادامه پروژه تا حصول اطمینان از وضعیت آب و هوایی متوقف و ضمنا" تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند تا در هنگان اجرای پروژه روند پروژه از سرعت قابل قبولی برخوردار باشد تا شهروندان محترم از این بابت دچار مشکل نشوند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

----

 

 

 

 

 

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

4- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 252676- 1/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 805- 1/10/97 در خصوص صورتجلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم همکاریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه شهروند محترم آقای محمد امامی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 788- 28/9/97 در خصوص درخواست سرمایه گذاری و ایجاد مرکز فرهنگی و تفریحی در محل یادمان شهدای گمنام در پارک جنگلی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر قوانین و مقررات اقدامالت لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

 

6- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 254858- 3/10/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 813- 4/10/97 در خصوص درخواست برنامه ریزی برای بی سیم های سازمان امدادی به فرکانس جدید در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  12/10/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                     5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                      6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                 

غایبین :