مقاله ها

صورت جلسه شماره 128

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 1/10/97

 

شماره جلسه : 128

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17159- 26/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 784- 28/9/97 در خصوص درخواست سهم شهرداری از طریق قیمت کارشناسی از رای صادره کمیسیون ماده 100 شهرداری مربوط به ملک منتسب به وراث مرحوم علی پژمان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهردار محترم و مسئول محترم شهرسازی ونماینده محترم شورا در کمیسیون بدوی ماده 100 در جلسه بعدی شورا حاضر و توضیحات لازم را در این خصوص ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و بانوان شورا بشماره 5- 24/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 787- 29/9/97 در خصوص مصوبات مورخ 24/9/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: نامه شهروند محترم آقای بابک شکارچی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 722- 8/9/97 در خصوص درخواست مساعدت مالی جهت انتشارآلبوم جدید بنام میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید مبلغ 000/000/30 ریال از محل اعتبارات شهرداری پرداخت گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-2: نامه آقای محمدتقی نجفی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 289- 13/4/97 در خصوص برنامه های پیشنهادی فرهنگی و هنری برای ایام الله دهه فجر در جلسه مطرح ، مقرر گردید مشارالیه برنامه های پیشنهادی خود را بصورت مجزا با اعلام ریز هزینه های مربوطه به کمیسیون اعلام تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-2: نامه شهروند محترم آقای پیمان جهانفر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 819- 18/11/96 در خصوص درخواست خرید کتاب چاپ شده نامبرده بنام "رضایت شغلی و رفتار شهروندی " در جلسه مطرح ، مقرر گردید جهت اعلام نظر به شهرداری محترم ارجاع گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

4-2: نامه رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بشماره 8473/97/302/1- 20/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 321- 23/4/97 در خصوص اعلام برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان در سال 97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شورا و شهرداری موضوع برگزاری جشنواره موسیقی آشیقلار در سال جاری را بررسی و مساعدتهای لازم را معمول دارند . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

5-2: با توجه به فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و برگزاری جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مهیمانان محترم جلسه  و اعضای محترم کمیسیون نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به جلسه ارائه دادند و مقرر گردید گروه فرهنگی و هنری شهرداری با مسئولیت اقای محمدتقی نجفی برنامه های هنری خود را برای ایام الله دهه فجر به جلسه آتی کمیسیون اعلام تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود همچنین مقرر گردید گروههای هنری شهر با مدیریت اقای حسن عظیمی ار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه های فرهنگی و هنری پیشنهادی خود را به تفکیک برنامه و هزینه مربوطه به جلسه آتی کمیسیون اعلام تا ضمن بررسی تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

6-2: برنامه های ارائه شده پس ازتصویب در شورای اسلامی شهر با واحد فرهنگی ستاد برگزاری مراسم دهه فجر سال 97 شهرستان هماهنگ و متعاقب آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

7-2: زمان اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با توجه به فرارسیدن ایام فاطمیه پس از برگزاری ایام مذکور خواهد بود . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

----

 

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

7

----

 

 

----

 

 

----

 

 

 

----

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

----

 

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17492- 29/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 803- 29/9/97 بپیوست مصالحه نامه فیمابین شهرداری میانه و شرکت خود رانندگان میانه بشماره 17489- 29/9/97 در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهردار محترم و کارشناسان ذیربط شهرداری در جلسه بعدی شورا حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه رئیس محترم سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه بشماره 2473- 27/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 783- 28/9/97 در خصوص درخواست مساعدت و بخشش دیرکرد اقساط معوقه مینی بوس هیوندای خریداری شده از سازمان توسط آقای احمد قلیزاده در جلسه مطرح ، با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . ضمنا" مقرر گردید منبعد از ارسال چنین درخواستهای به شورای اسلامی شهر خوداری گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 17350- 28/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 786- 28/9/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری به اجاره غرفه تجاری پارک فرهنگیان ، بازار هفتگی ، پارکینگ شهرداری از طریق مزایده عمومی بمدت دو سال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه             تاریخ  :  2/10/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :