مقاله ها

صورت جلسه شماره 124

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

تاریخ جلسه : 26/9/97

 

شماره جلسه : 124

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 243822- 21/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 766- 21/9/97 در خصوص ارسال اعتراض آقایان دکتر سرمد متولی و دکتر مهدی ناصری به میزان جرائم ابلاغی از سوی کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و درخواست مساعدت قانونی در جلسه مطرح ، با توجه به گزارش نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر شهرداری نهایت مساعدت را بدلیل خدماتی و درمانی بودن مکان مذکور معمول داشته و براساس قانون مرجع رسیدگی به آراء کمیسیونهای ماده صد ، دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین تشکیل هر گونه جلسه در خصوص تصمیم گیری موضوع فوق خارج از ضوابط و قوانین شهرداری می باشد  لذا شهرداری محترم درخصوص موضوع فوق در چهارچوب قوانین و مقررات رفتار نماید . موضوع با 7 رای مثبت مورت تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 238777- 17/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 743- 17/9/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 11/9/97 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم مصوبات مذکور را دقیقا" بررسی و نظرات و اقدامات لازم را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . ضمنا" اقدام در خصوص بند 8 صورتجلسه مذکورمورد توجه بیشترقرار گیرد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه آقای محمد میانجی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 738- 14/9/97 در خصوص اعلام آمادگی همکاری با ادارات بعنوان مجری در برنامه ها و مراسمات در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم موضوع را بررسی و اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  سه شنبه             تاریخ  :  27/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :