مقاله ها

صورت جلسه شماره 122

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 24/9/97

 

شماره جلسه : 122

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توچه به حضور آقای بیرامی یکی از رانندگان تاکسی در جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص مسائل و مشکلات رانندگان تاکسیهای درون شهری در جلسه شورا پس از بحث و بررسی مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری به تفضیل مسائل مطروحه را توضیح دادند و مقرر گردید سازمان مذکور کماکان با جدیت اقدامات لازم را در رفع مشکلات مربوطه معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 176248- 9/7/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 758- 19/9/97 در خصوص ارسال درخواست اقای سیف اله قاسمی اندرود مبنی بر نامگذاری یکی از میادین بنام میدان سفیران در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه شورای نامگذاری معابر سطح شهر مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  یکشنبه             تاریخ  :  25/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :