مقاله ها

صورت جلسه شماره 121

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 22/9/97

 

شماره جلسه : 121

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 243065- 20/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 765- 21/9/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 29/8/97 ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در رابطه با بندهای مرتبط اقدامات جدی معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بشماره 241607- 19/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 759- 20/9/97 در خصوص اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه و تدابیر ابلاغی رئیس جمهوری مبنی بر تحرک بخشیدن به برنامه های بازآفرینی شهر در جلسه مطرح ، مقرر گردید با توجه به فعالیت چشمگیر شهرداری محترم در مناطق با محدوده سکونت گاههای غیررسمی که در بازدید میدانی رئیس ستاد بازآفرینی استان جناب اقای سعیدی نیز این موضوع مورد تائید ایشان قرار گرفت جلسه ای با حضور مدیرکل محترم اداره راه و شهرسازی استان به همراه مسئول محترم ستاد بازآفرینی شهری استان ، معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه و نیز مسئولین محترم ذیربط شهرستان در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردد . لذا فرمانداری محترم میانه نسبت به هماهنگی جلسه مذکور اقدام لازم را معمول و از نتیجه این شورا را مطلع فرمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

----

 

 

3- مقرر گردید با توجه به فعالیت چشمگیر شهردار محترم میانه در زمینه امورات مختلف شهرداری مبلغ 000/000/30 ریال بعنوان پاداش از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر به شهردار محترم پرداخت گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  24/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                  

غایبین :