مقاله ها

صورت جلسه شماره 120

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

تاریخ جلسه : 21/9/97

 

شماره جلسه : 120

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 16740- 19/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 762- 20/9/97 در خصوص درخواست مجوز مساعدت مالی به کانون مداحان شهرستان میانه جهت برگزاری مراسم مذهبی مداحان بمبلغ 000/000/10 ریال در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 16620- 18/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 753- 18/9/97 در خصوص ارسال ارزیابی مجدد ملک متعلق به شرکت نفیس صبا جهت پرداخت سهم شهرداری از بابت حق تفکیک  در جلسه مطرح ، موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 16830- 20/9/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 764- 20/9/97 در خصوص ارسال قیمت کارشناسی ملک متعلق به شرکت حمل و نقل میلاد ترابر فولاد جهت پرداخت سهم شهرداری از بابت حق تفکیک در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4- نامه شهروند محترم آقای یداله بهنام فر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 769- 21/9/97 در خصوص اعتراض به عدم رعایت اصول شهرسازی و اشرافیت ساختمان آقای عباس بهنام فر به ملک خود واقع در خیابان کشاورزان کوچه شهید پورعباس در جلسه مطرح ، مقرر گردید مراتب از سوی شهردار محترم بررسی و در صورت وجود اشرافیت نسبت به نصب عینک اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه جمعی از اهالی کوی ساحلی و کوی لاله و انتهای خیابان شهید خانمحمدی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 770- 21/9/97 در خصوص اعتراض به اصلاحات هندسی منطقه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید بمنظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه مدیریت حمل و نقل شهرداری مدیر عامل محترم سازمان در جلسه روز شنبه مورخ 24/9/97 در جلسه شورای اسلامی شهر حضور بهم رسانند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  پنجشنبه             تاریخ  :  22/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :