مقاله ها

صورت جلسه شماره 118

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

تاریخ جلسه : 18/9/97

 

شماره جلسه : 118

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه انجمن اولیا و مربیان و دانش آموزان مدرسه ایثار ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 750- 17/9/97 در خصوص درخواست آسفالت محوطه مدرسه مذکور و پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان مدرسه مذکور در جلسه مطرح ، با عنایت به حضور اقای شهیدی مدیر محترم مدرسه ایثار و ارائه توضیحات لازم مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت نسبت به آسفالت محوطه مدرسه با توجه به وضعیت دانش آموزان مدرسه فوق اقدام لازم را معمول ، ضمنا" معاونت محترم  عمرانی فرمانداری نسبت به تامین قیر رایگان در این خصوص اقدام لازم را معمول دارند . همچنین مقرر گردید مبلغ 000/000/10 ریال بصورت ماهانه برای تامین هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان مذکور از محل ماده 16 و 17 بودجه سال 97 شهرداری به مدرسه مذکور پرداخت گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

2- نامه شهروند محترم آقای بهروز شیخ الاسلامی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 748- 17/9/97 در خصوص درخواست اجرای حکم تخریب صادره توسط ماده صد شهرداری برای تخلفات ساختمانی ملک آقای اسمعیل خدایی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم براساس مقررات اقدام جدی و عاجل معمول دارد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه جمعی از اهالی محترم فلکه آتش نشانی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 724- 8/9/97 در خصوص درخواست رسیدگی به وضعیت نامناسب لوله انتقال آب پارک لاله به کانال شهری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  دوشنبه             تاریخ  :  19/9/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

 

 1- محمود علیلو                                                    5- جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                     6- افضل حسینخانی 

3- علی اکبری                                                        7- مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری 

                                                 

غایبین :