مقاله ها

صورت جلسه شماره 91

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

تاریخ جلسه : 18/7/97

 

شماره جلسه : 91

ساعت شروع :18

ساعت خاتمه : 21

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 11840- 8/7/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 559- 11/7/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری امورات خدمات شهری مناطق بلوار شهدای زینبیه و شهرکهای ولیعصر ، اندیشه ، امام خمینی ، اسلام آباد ، شهید بهشتی ، شهید مدنی ، شهید رجایی  و خیابانهای خاتم الانبیاء ، 20متری لوله آب با اعتبار سالانه به مبلغ 000/000/200/13 ریال از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجدالشرایط در جلسه مطرح ، با عنایت به حضور شهردار محترم و آقای پناهی کارشناس محترم شهرداری در جلسه شورا و ارائه توضیحات لازم و پس از بحث و بررسی موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

7

 

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  پنجشنبه             تاریخ  :  19/7/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                    5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                   6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                      7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                                  

غایبین :