مقاله ها

صورت جلسه شماره 74

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

تاریخ جلسه : 17/6/97

 

شماره جلسه : 74

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه جمعی از اهالی منطقه کمربندی ساحلی پاینتر از پل حصار ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 479- 17/6/97 در خصوص اعتراض به عدم آسفالت کمربندی و ایجاد گرد و خاک در اثر تردد خودروها و درخواست آسفالت کمربندی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم از محل مورد نظر بازدید و براساس بودجه سال 97 اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه شهردار محترم میانه بشماره 10291- 17/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 482- 17/6/97 در خصوص درخواست مجوز هزینه مبلغ 000/000/90 ریال جهت تهیه برنامه مستند از جاذبه های شهرستان میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهردار محترم و مسئول محترم روابط عمومی شهرداری در جلسه آتی شورا حاضر و پس از ارائه توضیحات لازم اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 9954- 13/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 474- 14/6/97 در خصوص حسابرسی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 96 توسط موسسه تلاش ارقام در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان محترم امور مالی جهت ارائه توضیحات لازم در جلسه آتی شورا حضور یابند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

4- نامه شهروند محترم آقای جهانبخش اباذری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 466- 12/6/97 در خصوص درخواست تملک ملک خود واقع در خیابان پیام نور کوچه ارغوان در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهردار محترم طبق قوانین و مقررات برخورد نماید . ضمنا" ملک مذکور در اولویت تملک وجود ندارد و لازم است شهرداری محترم به این موضوع دقت کافی داشته باشند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

5- نامه جمعی از رانندگان مینی بوس سرویس مدارس ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 469- 14/6/97 در خصوص درخواست افزایش کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی 97-98 در جلسه مطرح ، مقرر گردید مدیریت محترم حمل و نقل شهرداری میانه در این خصوص اعلام نظر فرمایند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

6- در ادامه جلسه اعضای اصلی و هیئت مدیره محترم گروه ثمن آبادگران آفاق ماندگار در جلسه شورا حضور یافته و پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

-          مقرر گردید جلسه ای با حضور فرماندار محترم ، شهردار محترم و اعضای محترم گروه ثمن در خصوص مسائل و مشکلات شهر در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

-          مقرر گردید شورا و شهرداری در خصوص طرح بافت فرسوده حرم امامزاده اسماعیل (ع) تمام تلاش خود را بکار گیرد تا بلکه مشکلات اهالی محترم منطقه حل گردد ، همچنین مقرر گردید شهردار محترم و اعضای محترم شورا و همچنین اعضای محترم گروه ثمن از محل بازدید میدانی بعمل آورند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

-          مقرر گردید اعضای ثمن درخواست هایشان را به شورای اسلامی شهر انعکاس داده و شورا و شهرداری نیز در اسرع وقت به نامه هایشان  پاسخ دهند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

6

 

----

 

 

----

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  دوشنبه             تاریخ  :  19/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری