مقاله ها

صورت جلسه شماره 71

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

تاریخ جلسه : 13/6/97

 

شماره جلسه : 71

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه جمعی از اهالی محترم شهرک شهید بهشتی آپارتمانهای اتحاد ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 460- 10/6/97 در خصوص درخواست ایجاد دوربرگردان در جاده ترانزیت روبروی شهرک بهشتی در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور مدیریت محترم حمل و نقل شهرداری مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه شهروند محترم آقای بهروز شیخ الاسلامی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 462- 11/6/97 در خصوص اعتراض به تصرف غیرمجاز ملک با کاربری فضای سبز در خیابان مسعود قدیمی 12 متری ابوذر توسط آقای اسمعیل خدایی که رای تخریب نیز توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر شده است در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت اقدامات قانونی لازم را معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری محترم میانه بشماره 149110- 10/6/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 457- 10/6/97 در خصوص صورتجلسه هماهنگی اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

4- نامه جمعی از رانندگان تاکسی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 437- 3/6/97 در خصوص درخواست افزایش کرایه تاکسیها در جلسه مطرح ، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا با حضور مدیریت محترم حمل و نقل شهرداری میانه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه             تاریخ  :  14/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری