مقاله ها

صورت جلسه شماره 66

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

تاریخ جلسه : 30/5/97

 

شماره جلسه : 66

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توجه به فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر خم و برگزاری مراسم جشن و شادی در شطح شهر و حضور جمعی از جوانان مومن شهر در جلسه شورای اسلامی شهر بررسیهای لازم معمول و در نهایت مقرر گردید با همکاری شهرداری محترم جشن اعیاد مذکور در محل پارکها و نقاط مختلف شهر برگزار گردد . موضوع با 6 رای مثبت تصویب شد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

2- با توجه به نارضایتی شدید شهروندان در خصوص وضعیت آسفالت جاده ترانزیت در بلوار زینبیه مقرر گردید شهرداری محترم ضمن بررسی لازم تمهیدات لازم را معمول واز نتیجه اقدامات این شورا را مطلع نمایند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

3- با توجه به ضرورت امر مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به آسفالت مسیر خیابان سید سجاد حججی از محل پل حصار تا کشتارگاه سابق اقدام لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  3/6/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری