مقاله ها

صورت جلسه شماره 65

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : دوشنبه

تاریخ جلسه : 29/5/97

 

شماره جلسه : 65

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1-نامه شماره 9086-29/5/97 شهرداری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 434-29/5/97در خصوص مصالحه نامه شورا با تعاونی مسکن دانشگاه ازاداسلامی میانه در جلسه مطرح وپس ازبحث و بررسی های لازم با 6 رای موافق تصویب گردید

 

 

6

 

 

----

 

 

2نامه شماره 8887- شهرداری ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 433مورخه 27/05/97در خصوص مصالحه شورا با وراث مرحوم اق بالا کلانتری با حضور کارشناسان محترم شهرداری مطرح و پس از تو ضیحات ارائه شده با 5رای موافق و یک رای مخالف اقای اسلام صدری به تصویب رسید

 

 

5

 

 

1

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  سه شنبه             تاریخ  :  30/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری