مقاله ها

صورت جلسه شماره 63

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

تاریخ جلسه : 25/5/97

 

شماره جلسه : 63

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل بشماره 995- 11/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 376- 13/5/97 در خصوص بلااستفاده بودن کارت پارکومتر خریداری شده توسط شهروندان محترم بدلیل لغو قرارداد قبلی با پیمانکار مربوطه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شرکت شبکه گسترقافلان صبا کارتهای مذکور را از مردم دریافت و کارت جدیدی صادر نماید . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه ریاست محترم اداره ورزش و جوانان میانه بشماره 1658/26- 21/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 410- 23/5/97 در خصوص صورتجلسه هماهنگی برگزاری همایش دوچرخه سواری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در حدود اختیارات همکاریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار          گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

3- نامه شهروند محترم آقای قدرت رمضانی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 415- 24/5/97 در خصوص درخواست آسفالت کوچه شهید کارگر واقع در خیابان طالقانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر مقررات اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4- نامه آقای جعفر شاهمحمدی (عضو محترم شورا ) ثبت شده دردبیرخانه شورا بشماره 235- 27/3/97 در خصوص گزارش بازدید اعضای محترم شورا از شهرک شهید اکرمی و کوچه های رامین 1،2،3،4و5 و اعتراضات و درخواستهای اهالی محترم منطقه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم سریعا" نسبت به درخواستهای اهالی اقدامات لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  27/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری