مقاله ها

صورت جلسه شماره 62

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چارشنبه

تاریخ جلسه : 24/5/97

 

شماره جلسه : 62

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8410- 20/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 399- 20/5/97 در خصوص درخواست مجوز واگذاری معبر متروکه به مقدار 64/23 مترمربع واقع در 12 متری خیابان شهید عابدینی با قیمت کارشناسی جهت الحاق به ملک متعلق به خانم عزیزه رضایی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8454- 20/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 409- 23/5/97 در خصوص درخواست مجوز خرید قیر جهت آسفالت معابر سطح شهر از شهرداری آچاچی به قیمت بورس در زمان تحویل قیر در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8629- 23/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 414- 23/5/97 در خصوص درخواست مجوز جهت اجرای برنامه جنگ شادی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 8609- 23/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 413- 23/5/97 در خصوص درخواست مجوز مساعدت مالی به مبلغ 000/000/40 ریال برای تهیه اقلام مورد نیاز موکب زائرین کربلای معلی در ایام اربعین حسینی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه             تاریخ  :  27/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری