مقاله ها

صورت جلسه شماره 60

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه : 21/5/97

 

شماره جلسه : 60

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه جمعی از اهالی شهرک امام اطراف کانال ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 400- 20/5/97 در خصوص درخواست آسفالت خیابان مذکور ، تعبیه سطل زباله ، و سمپاشی و رسیگی به وضعیت بهداشتی محل مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید در اسرع وقت ضمن بازدید از محل رسیدگیهای لازم را معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

2- نامه ریاست محترم کمیسیون فنی و شهرسازی بشماره 19- 15/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 396- 17/5/97 در خصوص مصوبات مورخ 2/5/97 در جلسه مطرح ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-2: با عنایت به بند 4 صورتجلسه شماره 50 مورخه 30/4/97 که مجوز اجرای عملیات روکش آسفالت خیابنهای سطح شهر بر اساس بودجه 97 بصورت امانی – پیمانی داده شده است لذا مقرر گردید در اسرع وقت اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد  . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

2-2: مقرر گردید کلیه حفاریهای سطح شهر که از ادارات ذیربط تحویل گرفته شده است در اسرع وقت با ایجاد یک اکیپ مجزا آسفالت و یا از طریق بخش خصوصی ترمیم تا مشکلات موجود در این بخش مرتفع گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

3-2: نامه جمعی از اهالی انتهای شهرک ولیعصر ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 79- 27/2/97 در خصوص جوب کشی منطقه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید نامه مذکور عینا" جهت رسیدگی به شهرداری محترم ارجاع گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

4-2: نامه جمعی از اهالی خیابان 16 متری صبا واقع در شهرک شهید بهشتی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 182- 12/3/97 در خصوص درخواست رسیدگی به وضعیت نامناسب منطقه مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید نامه مذکور جهت بررسی و اعلام نظر به شهرداری میانه ارسال گردد . موضوع برابر نظر کمیسیون با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

----

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

----

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7736- 9/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 375- 13/5/97 در خصوص موضوع رایگان بودن هزینه حفاری در مناطق پنجگانه سکونت گاههای غیررسمی در جلسه مطرح ، رایگان بودن هزینه حفاری صرفا" برای سکونت گاههای غیر رسمی که قبلا" نقشه و محدوده آنها مشخص شده است و در خصوص ساختمانهای که بعد از طرح مصوب احداث شده اند شهرداری به هیچ وجه مجوز حفاری صادر ننماید و ادارات خدماتی از قبیل ادارات آب و فاضلاب ، برف ، گاز و مخابرات ملزم به رعایت این مصوبه می باشند و عدول و تخلف از این موضوع برای شهرداری و شورای اسلامی شهر حقوق و حقوق قانونی را متصور می باشد . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4- با عنایت به سپری شدن زمان و ضرورت تملک اراضی واقع در خیابان سید سجاد حججی (کمربندی جنوبی ) مقرر گردید شهرداری محترم ضمن اقدام لازم از نتیجه اقدامات معموله این شورا را مطلع نمایند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  سه شنبه                    تاریخ  :  23/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 5- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    6-  مهدی امینی 

غایبین :

- ابراهیم ایدری