مقاله ها

صورت جلسه شماره 58

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

 

تاریخ جلسه : 18/5/97

 

شماره جلسه : 58

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 121681- 10/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 372- 10/5/97 در خصوص درخواست تهیه کارت هدیه یک میلیون ریالی جهت تجلیل از خبرنگاران شهرستان میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شورا و شهرداری طی مراسمی از خبرنگاران شهرستان تجلیل نمایند . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

2- نامه ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان میانه بشماره 58258/911- 15/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 390- 15/5/97 در خصوص درخواست مساعدت برای تعمیرات ساختمان اهدایی واقع در خیابان چمران جهت آماده سازی برای نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 6-12 ساله در جلسه مطرح ، مقرر گردید اعضای محترم شورا از محل بازدید و در جلسه آتی تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

3- نامه جمعی از اهالی خیابان طالقانی تقاطع خیابان شهید سرانجام ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 348- 3/5/97 در خصوص درخواست رسیدگی به نظافت جوبها و زیر پل واقع در محله یاد شده و اطراف آن در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در اسرع وقت رسیدگی لازم را معمول دارد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

4-  نامه شهروند محترم آقای فرزاد کریمی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 365- 10/5/97 در خصوص اعتراض به عدم پاسخگویی شهرداری محترم به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک میانه مبنی بر اصلاح حد غربی ملک نامبرده به درب و دیوار به کوچه 4 متری در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم برابر قوانین و مقررات اقدامات لازم را معمول دارند  . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

5

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  20/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  

2- علی اکبری                                                   

3- جعفر شاهمحمدی                                        

4- افضل حسینخانی

6- مهدی امینی 

غایبین :

-          ابراهیم ایدری      (مرخصی)                                         

-          اسلام صدری      (مرخصی)