مقاله ها

صورت جلسه شماره 56

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه : 14/5/97

 

شماره جلسه : 56

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - بررسی مسائل و مشکلات طرح پارکومتر با حضور اقای مهندس واحدی  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با توجه به نارضایتی جمعی از شهروندان محترم از اجرای طرح پارکومتر در خیابانهای سطح شهر موضوع به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت آقای مهندس واحدی مدیریت محترم سازمان حمل و نقل به دفاع از طرح پارکومتر پرداخته و اظهار داشتند هدف از اجرای این طرح تقسیم عادلانه فضای پارک ، استفاده از وسایط نقلیه و ایجاد نظم در پارک حاشیه می باشد و درآمد حاصل از این طرح در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر استفاده خواهد شد ایشان در ادامه اظهار داشتند از زمانی که طرح اجرا شده تاثیر عمده ای در کاهش ترافیک و بودن فضای پارک برای عموم شهروندان مهیا شده است در ادامه جلسه یکی از شهروندان محترم و اعضای محترم شورا بخشی از نقاط ضعف طرح مذکور را به جلسه ارائه دادند و در پایان مقرر گردید در اسرع وقت جلسه ای تخصصی در همین رابطه در محل مدیریت محترم سازمان حمل و نقل شهرداری با حضور کارشناسان ذیربط تشکیل و تصمیم نهایی اتخاذ گردد . موضوع با 5 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  17/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  

2- علی اکبری                                                   

3- جعفر شاهمحمدی                                        

4- افضل حسینخانی

6- مهدی امینی 

غایبین :

-          ابراهیم ایدری      (مرخصی)                                         

-          اسلام صدری      (مرخصی)