مقاله ها

صورت جلسه شماره 55

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 13/5/97

 

شماره جلسه : 55

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 118229- 8/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 368- 10/5/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 31/4/97 اقتصاد مقاومتی شهرستان میانه در جلسه مطرح ، ضمن تشکر از اقدامات شهردار محترم مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را در این خصوص معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

6

 

----

 

 

2-  نامه فرمانداری محترم میانه بشماره 118042- 7/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 370- 10/5/97 در خصوص صورتجلسه مورخه 28/4/97 شورای اداری شهرستان میانه به ریاست جناب اقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را در خصوص موارد مربوطه معمول دارند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

6

 

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7734- 9/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 374- 13/5/97 در خصوص درخواست مجوز پرداخت مبلغ 000/200/5 ریال ماهانه از بابت حق ایاب و ذهاب و حق التبلیغ امام جماعت در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7704- 9/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 371- 10/5/97 در خصوص درخواست مجوز اجرای پروژه اصلاح مسیر آبهای سطحی سطح شهر (کانال زیرگذر فنی و حرفه ای ) بصورت امانی – پیمانی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

5- نامه شهروند محترم آقای فرزاد کریمی ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 365- 10/5/97 در خصوص اعتراض به عدم پاسخگویی شهرداری محترم به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک میانه مبنی بر اصلاح حد غربی ملک نامبرده به درب و دیوار به کوچه 4 متری در جلسه مطرح ، مقرر گردید کارشناسان محترم شهرداری جهت ارائه توضیحات لازم در جلسه آتی شورا حضور یابند . موضوع با 6 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

6

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  17/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  4-  جعفر شاهمحمدی

2-  علی اکبری                                                    5- افضل حسینخانی

3-  ابراهیم ایدری                                                6-  مهدی امینی 

غایبین :

-          اسلام صدری