مقاله ها

صورت جلسه شماره 54

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : پنجشنبه

 

تاریخ جلسه : 11/5/97

 

شماره جلسه : 54

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7179- 1/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 344- 3/5/97 در خصوص درخواست مجوز خرید تلویزیون شهری کارکرده واقع در میدان معلم متعلق به اقای مهدی جباری با قیمت کارشناسی به مبلغ 000/000/280 ریال جهت انجام فعالیتهای مربوط به تبلیغات شهری در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه بشماره 110503- 31/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 346- 3/5/97 در خصوص صورتجلسه مورخ 17/4/97 ستاد بازآفرینی شهری پایدار در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم در رابطه با موارد مرتبط همکاریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مودر تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه شهروند محترم اقای فرهاد امیدبخش ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 357- 6/5/97 در خصوص در خصوص درخواست تملک زمین خود واقع در اطراف حرم امامزاده اسماعیل (ع) از سوی شهرداری میانه در جلسه مطرح ، مقر گردید شهرداری محترم با توجه به وضعیت نامبرده رسیدگی لازم را معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

4- نامه جمعی از اهالی محترم کوچه مینو ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 356- 6/5/97 در خصوص اعتراض به عدم رعایت تعریض توسط مالک ملک در ورودی کوچه مذکور علیرغم انتقال سند بنام شهرداری و درخواست بازگشایی و تعریض ورودی کوچه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم سریعا" اقدام لازم را معمول و نتیجه را به شورای اسلامی شهر گزارش نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  13/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :