مقاله ها

صورت جلسه شماره 52

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : یکشنبه

 

تاریخ جلسه : 7/5/97

 

شماره جلسه : 52

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- با عنایت به حضور اقایان مهندس طاهری و مهندس حنیفه از ساکنین آپارتمان بیستون در جلسه شورا و اعتراض به محل قرارگیری ملک در شرق قطعه شرقی- غربی در پروانه صادره به ملک آقای جلال رجب پور و همچنین طبق نامه ارسالی شورا بشماره 355- 6/5/97 به شهرداری محترم مقرر گردید موضوع فوق در اسرع وقت بررسی و اقدامات لازم در خصوص حل موضوع انجام و نتیجه به شورای اسلامی شهر گزارش گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- با عنایت به حضور جمعی از اهالی محله بهمن اباد کوچه 12 متری ابوذر در جلسه شورا در خصوص اعتراض به دیوارکشی غیرمجاز معبر عمومی توسط آقای بهروز شیخ الاسلامی و هچنین طبق نامه ارسالی شورا بشماره 354- 6/5/97 به شهرداری محترم میانه مقرر گردید شهرداری محترم مصالحه نامه زمین مذکور با آقای مناف زاده را بررسی و سپس از طریق واحد حقوقی شهرداری موضوع تعیین تکلیف گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار   گرفت .  

 

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه مدیر اجرایی محترم انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه بشماره 185/97- 30/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 349- 3/5/97 در خصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین اعتبار احداث ساختمان اداری و مرکز شیمی درمانی در جلسه مطرح ، مقرر گردید مدیر اجرای محترم مهرانه درخواست خود را از طریق شهرداری محترم پیگیری نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت . 

 

 

7

 

 

----

 

 

4- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بشماره 114814- 4/5/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 352- 6/5/97 در خصوص صورتجلسه مورخ 31/4/97 ستاد بازآفرینی شهری پایدار در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم اقدامات لازم را در خصوص مفاد صورتجلسه مذکور معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  10/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :