مقاله ها

صورت جلسه شماره 50

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 30/4/97

 

شماره جلسه : 50

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله  

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه مدیریت محترم سازمان حمل و نقل میانه بشماره 879- 26/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 329- 26/4/97 در خصوص درخواست مجوز افزایش کرایه خودروهای حمل نخاله و مصالح ساختمانی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد سازمان با  7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

2- رونوشت نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6838- 25/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 332- 26/4/97 به فرمانداری محترم در خصوص درخواست طرح موضوع عدم واریزمبالغ مربوط به تخفیفات اعلامی در پروانه های صادره در بافتهای ناکارآمد شهری از سال 87 لغایت 96 در جلسه ستاد بازآفرینی شهرستان در جلسه مطرح ، ضمن تشکر از تلاشهای شهرداری محترم ، پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه مورد انتظار می باشد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

3- نامه معاون محترم برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری بشماره 104874- 25/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورابشماره 331- 26/4/97 در خصوص صورتجلسه مورخ 23/4/97 کمیسیون حفاری شهر میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید تمامی حفاریهای موجود در سطح شهر در اسرع وقت ترمیم گردد . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

7

 

 

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6830- 25/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 326- 26/4/97 در خصوص درخواست مجوز اجرای عملیات روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر براساس بودجه سال 97 بصورت امانی – پیمانی در جلسه مطرح ، پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

5- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 7047- 28/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 336- 30/4/97 بپیوست مصالحه نامه شماره 7046- 28/4/97 فیمابین شهرداری میانه و آقای حاج محمود مشایخی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  3/5/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :