مقاله ها

صورت جلسه شماره 48

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : سه شنبه

 

تاریخ جلسه : 26/4/97

 

شماره جلسه : 48

ساعت شروع :16

ساعت خاتمه : 19

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - جلسه مشترک با حضور مدیر عامل و کارشناسان محترم شرکت مهندسی عمران تولید نیرو

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- ابتدا با حضور عوامل محترم شرکت مهندسی عمران تولید نیرو به اتفاق اعضای محترم شورا و شهردار محترم از بخشهای مختلف شهر از جمله پارک جنگلی ، جاده ترانزیت (بلوار زینبیه ) و فضای سبز 2 هکتاری شهرک اندیشه بازدید نمودند سپس مقرر گردید کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری به اتفاق کارشناسان محترم شرکت مهندسی عمران تولید نیرو مجددا" طی جلسه ای هماهنگیهای لازم را در خصوص پروژه های ضروری شهر میانه انجام و با کار کارشناسی برآورد لازم را جهت یک تفاهم اولیه اقدام و سپس شهردار محترم قراردادهای لازم را تنظیم و جهت اخذ مجوز به شورای اسلامی شهر ارسال نمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  چهارشنبه                    تاریخ  :  27/4/97                      ساعت : 19  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :