مقاله ها

صورت جلسه شماره 47

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : شنبه

 

تاریخ جلسه : 23/4/97

 

شماره جلسه : 47

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه سرپرست محترم فرمانداری ویژه میانه بشماره 94546- 13/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 317- 23/4/97 در خصوص صورتجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان میانه در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم موارد لازم همکاریهای لازم را معمول دارند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه هیئت مدیره انتصابی اتحادیه تعاونیهای مسکن بشماره 783-947 – 10/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 319- 23/4/97 در خصوص درخواست اعمال تخفیف در صدور پروانه ساختمانی در شهرک گلشهر جهت تشویق شهروندان جهت ساخت و ساز در شهرک مذکور در جلسه مطرح ، مقرر گردید شهرداری محترم موضوع را بررسی و به این شورا اعلام نظر فرمایند . موضوع با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  سه شنبه                    تاریخ  :  26/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :