مقاله ها

صورت جلسه شماره 46

                                                                               بسمه تعالي

صورت جلسه شوراي اسلامي شهرمیانه

روز جلسه : چهارشنبه

 

تاریخ جلسه : 20/4/97

 

شماره جلسه : 46

ساعت شروع :19

ساعت خاتمه : 22

 

نوع جلسه : عادی/ فوق العاده :   علنی                غیر علنی                          نوع دعوت :  کتبی           شفاهی          تلفنی

دستور جلسه :

              - رسیدگی به نامه های واصله

 

اهم مصوبات شورا :

آراء موافق

آراء مخالف

 

 

1- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5931- 11/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 292- 12/4/97 در خصوص درخواست مجوز فروش لوازم و تجهیزات اسقاطی شهرداری از طریق مزایده حضوری (حراج) در جلسه   مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

2- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6065- 12/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 296- 12/4/97 در خصوص درخواست مجوز کسر عوارض نوسازی و حق مشرفیت و ... برابر اعلام واحدهای واحدهای شهرسازی ، درآمد و نوسازی از نظریه کارشناسی املاک واقع در طرح 35 متری کمربندی ساحلی حدفاصل کشتارگاه قدیم تا جاده راه آهن در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

3- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 6370- 17/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 309- 19/4/97 در خصوص واگذاری معبر متروکه با قیمت کارشناسی به اقای محمدرضا قره داغی در جلسه مطرح ، برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .

 

7

 

----

 

 

4- نامه شهرداری محترم میانه بشماره 5814- 10/4/97 ثبت شده در دبیرخانه شورا بشماره 291- 12/4/97 در خصوص واگذاری وصول عوارض سالیانه خودرو توسط دفاتر پیشخوان در جلسه مطرح ، پس از ارائه توضیحات لازم توسط آقای بیرامی (مسئول محترم واحد درآمد شهرداری ) برابر پیشنهاد شهرداری با 7 رای مثبت مورد تصویب قرار گرفت .  

 

 

7

 

 

----

 

 

زمان جلسه بعدی شورا :              روز  شنبه                    تاریخ  :  23/4/97                      ساعت : 18  

اسامی و سمت حاضران جلسه :  

1- محمود علیلو                                                  5-  جعفر شاهمحمدی

2- اسلام صدری                                                 6- افضل حسینخانی

3- علی اکبری                                                    7-  مهدی امینی 

4- ابراهیم ایدری                                              

غایبین :